S čím vám pomôžeme?

Aká je spoluúčasť v prípade žiadosti o preplatenie nákladov na lekárske ošetrenie?

V prípade zákazníkov s programom Premium alebo Metal, je spoluúčasť £50 v prípade akejkoľvek žiadosti o preplatenie nákladov na lekárske ošetrenie (okrem akútneho zubného ošetrenia), čo predstavuje sumu, ktorú musíte zaplatiť v prípade poistnej udalosti.

Pre zákazníkov programu Premium a Metal je spoluúčasť 50 GBP za akúkoľvek poistnú udalosť týkajúcu sa liečebných nákladov, čo predstavuje sumu, ktorú musíte zaplatiť v prípade poistnej udalosti. Spoluúčasť pri krytí akútneho zubného ošetrenia je 50 GBP.

Súvisiace články