S čím vám pomôžeme?

Ak cestujem dlhšie, než je maximálna dĺžka cesty, môžem si zaplatiť dodatočné poistenie?

Nemôžeme predĺžiť žiadne cestovné poistenie nad rámec maximálneho trvania uvedeného vo vašich pravidlách.

Súvisiace články