S čím vám pomôžeme?

Ako môžem podať sťažnosť na Allianz?

V prípade, že chcete podať sťažnosť na spoločnosť Allianz, použite nasledujúce kontaktné údaje:

Písomne: Customer Service, Allianz Assistance, 102 George Street, Croydon, CR9 6HD

Telefonicky: 020 8603 9853

E-mailom: customersupport@allianz-assistance.co.uk

Súvisiace články