S čím vám pomôžeme?

Vyhľadanie podmienok pre poistenca a ďalších informácií o mojom cestovnom poistení.

Ak už ste naším zákazníkom, všetky relevantné dokumenty (vrátane poistnej zmluvy) nájdete v aplikácii Revolut.

Otvorte kartu Centrum > Poistenie > Cestovné poistenie > Všetky dokumenty.

Dokumenty o cestovnom poistení vo vašej aplikácii sme automaticky aktualizovali v deň, keď sme zmenili poskytovateľa poistenia, teda 1. apríla 2022.

Všetky zmluvné podmienky cestovného poistenia sú uvedené tu.

Súvisiace články