S čím vám pomôžeme?

Môže byť cestovným poistením krytý aj môj spolucestujúci?

Pre zákazníkov programu Revolut Premium:

Poistenie automaticky poskytuje krytie pre vaše deti (vrátane nevlastných, pestúnskych, adoptovaných detí), keď s vami cestujú. Krytie je poskytované pre tieto osoby maximálne do veku 17 rokov na začiatku cesty.

Akíkoľvek spoločníci, ktorí nezodpovedajú tejto definícii, si budú musieť uzatvoriť vlastné náležité cestovné poistenie.

Pre zákazníkov programu Revolut Metal:

Za oprávnené osoby sa považujú aj manžel alebo manželka držiteľa účtu (pričom musia spolu žiť 12 mesiacov) a deti (musia byť mladšie ako 18 rokov a zahŕňajú nevlastné deti, pestúnske deti, adoptované deti alebo deti, ktoré sú v súčasnosti v procese adopcie), ak cestujú s držiteľom účtu.

Každý spoločník, ktorý nespĺňa túto definíciu, si musí zabezpečiť vlastné cestovné poistenie.

Súvisiace články