S čím vám pomôžeme?

Môžem si pridať krytie zimných športov?

V prípade zákazníkov s programom Revolut Premium alebo Metal:

Zimné športy patria do krytia automaticky. Nemôžete si však do poistnej zmluvy pridať ďalších spoločníkov. Ak ste zákazník programu Premium, vaše deti mladšie ako 18 rokov sú automaticky poistené.

Ak ste zákazník programu Metal, váš manžel/manželka alebo druh/družka a vaše deti mladšie ako 18 rokov sú štandardne poistení.

Podrobnejšie informácie nájdete v zmluvných podmienkach.

Súvisiace články