S čím vám pomôžeme?

Mám nárok na cestovné poistenie od Revolutu?

Informácia pre zákazníkov s programom Revolut Premium alebo Revolut Metal

Poistné krytie môžete využívať za predpokladu, že:

ste rezidentom Spojeného kráľovstva alebo EHP,

 • ste majiteľom účtu a máte aspoň 18 rokov (maximálny vek 75 rokov, ak ste rezidentom Spojeného kráľovstva),
 • máte trvalý pobyt v rovnakej krajine, v ktorej máte otvorený účet Revolut Premium alebo Revolut Metal,
 • vaše vycestovanie spĺňa dané podmienky definície cesty.

Krytie sa vzťahuje na deti, ktoré spĺňajú nasledovné podmienky:

 • deti spĺňajúce podmienky (vrátane nevlastných detí, detí v pestúnskej starostlivosti, adoptovaných detí alebo detí, ktoré sú momentálne v procese adopcie), ktoré majú v čase cesty najviac 17 rokov,
 • cestujú s majiteľom účtu,
 • vycestovanie spĺňa dané podmienky definície cesty.

Informácia len pre zákazníkov programu Revolut Metal

Krytie sa vzťahuje na vášho manžela či manželku alebo druha či družku iba pri programe Metal a za nasledujúcich podmienok:

 • ide o manžela alebo manželku na základe uzavretia manželstva, domáceho partnerstva alebo občianskeho zväzku,
 • ide o druha alebo družku, s ktorým žijete najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, a ktorý má aspoň 18 rokov,
 • cestuje s majiteľom účtu,
 • má trvalý pobyt v rovnakej krajine, v ktorej máte otvorený účet Revolut Metal,
 • vycestovanie spĺňa dané podmienky definície cesty.

Ďalšie informácie nájdete v podmienkach pre používateľov.

Súvisiace články