S čím vám pomôžeme?

Mám krytie aj na ochorenie Covid-19?

Pre štandardné ročné poistenie alebo pre zákazníkov s programom Metal alebo Premium, ktorí uzavreli zmluvu pred 25. januárom:

Podrobné informácie a odpovede na otázky nájdete na našom blogu.

Pre zákazníkov programu Metal alebo Premium, ktorí uzavreli zmluvu 25. januára alebo neskôr:

Poistné krytie sa na vás vzťahuje, ak musíte zrušiť, skrátiť cestu alebo máte meškanie pre niektorý z nasledujúcich dôvodov:

  • Vám alebo vášmu spolucestujúcemu bolo diagnostikované ochorenie COVID-19.
  • Členovi rodiny, ktorý necestuje s vami, bolo diagnostikované ochorenie COVID-19.
  • Vám alebo vášmu spolucestujúcemu bola pred cestou alebo počas nej nariadená karanténa.

Poistenie sa na vás vzťahuje aj v prípade, že sa počas cesty nakazíte vírusom COVID-19 a počas pobytu v zahraničí budete potrebovať akútne lekárske ošetrenie, pohotovostný prevoz alebo repatriáciu. Poistenie sa na vás vzťahuje aj v prípade, že zmeškáte let a budete potrebovať ďalšie ubytovanie.

Pojistenie sa na vás nevzťahuje, ak ste cestovali v rozpore s odporúčaním vlády.

Pojistenie sa na vás nevzťahuje ani v prípade, ak ste nedodržali pravidlá alebo požiadavky týkajúce sa COVID-19 doma alebo v cieľovej destinácii.

Súvisiace články