S čím vám pomôžeme?

Čo zahŕňa krytie poistenia zariadenia od Revolutu?

Poistenie zariadenia od Revolutu poskytuje celosvetovú ochranu pre prípad každodenných nehôd, ako sú pády, rozbitie, prasknutie obrazovky, poškodenie tekutinou, ale aj porúch, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Upozorňujeme, že momentálne neposkytujeme poistenie pre prípad straty ani krádeže.

Poistenie zariadenia nie je možné od novembra 2021 zakúpiť v aplikácii. Aktívne poistenia budú ako zvyčajne platiť až do dňa skončenia platnosti.

Táto zmena nemá žiadny vplyv na uplatňovanie nárokov – aj naďalej môžete žiadať o náhradu škody, pokiaľ k nej došlo počas poistnej doby, poistenie zariadenia však musí byť aktívne, inak si nárok uplatniť nemôžete.

Súvisiace články