S čím vám pomôžeme?

Čo získam poistením s ochranou pre prípad zrušenia vstupenky?

Ochrana pre prípad zrušenia vstupenky od Revolutu poskytuje krytie vzťahujúce sa na vstupenky na podujatia, ktoré ste kúpili z podujatia, ktoré ste kúpili účtu. Krytie sa vzťahuje len na vstupenky na podujatia, ktoré sa uskutočňujú v krajine, kde je zaregistrovaný váš účet, alebo v rámci Európy.

Ak sa nemôžete zúčastniť na podujatí z dôvodu náhlych a neočakávaných okolností, na ktoré sa vzťahuje krytie (zoznam okolností nájdete v zmluvných podmienkach) a o ktorých ste v čase kúpy vstupenky nevedeli, dostanete späť sumu vo výške nominálnej hodnoty zakúpených vstupeniek alebo v maximálnej výške 1 000 € na jeden prípad podľa toho, ktorá suma je nižšia. Za obdobie 12 mesiacov môžete dostať sumu maximálne 1 000 €.

Ochranu pre prípad zrušenia vstupenky majú k dispozícii len používatelia s programom Plus, Premium alebo Metal v týchto krajinách: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Gibraltár, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo.

Tieto informácie sú len prehľadom podmienok poistenia. Ďalšie podrobnosti nájdete v zmluvných podmienkach v aplikácii.

Môžete si ich zobraziť tak, že v aplikácii prejdete na položky Centrum → Poistenie → vyberiete typ a kliknete na možnosť Všetky dokumenty.

Súvisiace články