S čím vám pomôžeme?

Čo získam poistením s ochranou nákupu?

Ochrana nákupu poskytuje poistné krytie pre prípad krádeže a náhodného poškodenia vzťahujúce sa na veci, ktoré ste kúpili z Revolut účtu a spĺňajú tieto podmienky:

  • boli zakúpené pre osobnú potrebu,
  • boli v čase nákupu úplne nové,
  • nemali žiadnych predchádzajúcich vlastníkov,
  • neboli zakúpené od súkromnej osoby,
  • boli zakúpené v priebehu posledných 365 dní a po začiatku skupinového poistenia.

Krytie sa na oprávnené veci zakúpené kdekoľvek na svete vzťahuje len v prípade, že spĺňajú všetky bezpečnostné a environmentálne požiadavky na získanie označenia CE, ktoré by tieto veci museli splniť, ak by boli zakúpené v Spojenom kráľovstve alebo v EÚ.

Ochrana nákupu je dostupná len pre zákazníkov programov Plus, Premium a Metal v EHP (Európskom hospodárskom priestore).

Tieto informácie sú len prehľadom podmienok poistenia. Ďalšie podrobnosti nájdete v zmluvných & podmienkach v aplikácii.

Môžete si ich zobraziť tak, že v aplikácii prejdete na položky Centrum → Poistenie → vyberiete typ a kliknete na možnosť Všetky dokumenty.

Súvisiace články