S čím vám pomôžeme?

Keď si uplatním poistný nárok, zníži sa hodnota veci o sumu zodpovedajúcu opotrebeniu?

Áno, v prípade ochrany nákupu sa kúpna cena znižuje o sumu zodpovedajúcu opotrebeniu, čiže o 5 % za každý mesiac po uplynutí 90 dní od nákupu. V prípade ochrany vrátenia peňazí a ochrany pre prípad zrušenia vstupenky sa na opotrebenie neprihliada.

Spôsob výpočtu opotrebenia si môžeme ukázať na príklade veci s kúpnou cenou 1 000 £.

  • Do 3 mesiacov (90 dní) si môžete nárokovať plných 1 000 £.
  • Do 4 mesiacov (91 až 120 dní) si môžete nárokovať 950 £.
  • Do 9 mesiacov si môžete nárokovať 700 £.
  • Do 12 mesiacov si môžete nárokovať 550 £.
  • Po 13 mesiacoch si už nemôžete uplatniť poistný nárok.

Ďalšie podrobnosti nájdete v zmluvných podmienkach v aplikácii.

Môžete si ich zobraziť tak, že v aplikácii prejdete na položky Centrum → Poistenie → vyberiete typ a kliknete na možnosť Všetky dokumenty.

Súvisiace články