S čím vám pomôžeme?

Kedy sa na mňa krytie v rámci ochrany nákupu nevzťahuje?

Krytie v rámci ochrany nákupu sa nevzťahuje na:

 • prvých 50 € žiadneho poistného nároku,
 • bežné opotrebenie,
 • poškodenie, ktoré spôsobíte úmyselne,
 • poškodenie vecí spôsobené chybou výrobku,
 • krádež ani poškodenie vecí v prípadoch, keď ste sa o ne primerane nestarali alebo ste ich nechali nezabezpečené alebo mimo dosahu,
 • krádež, ktorú ste nenahlásili polícii do 48 hodín od jej zistenia alebo v čo najskoršom možnom čase alebo o ktorej nemáte písomné hlásenie,
 • zhabanie alebo zničenie nákupu štátnym, colným alebo verejným orgánom,
 • náklady, ktoré je možné vymôcť z iného zdroja,
 • krádež ani poškodenie: šperkov, drahých kameňov, vzácnych a cenných mincí alebo známok, jedinečných vecí vrátane starožitností, umeleckých diel a kožuchov, hotovosti alebo jej ekvivalentov (vrátane cestovných šekov), akcií, dlhopisov, kupónov, cenných papierov všetkých druhov a ekvivalentných papierov, vstupeniek, služieb, kníh, zvierat a rastlín, spotrebného tovaru a tovaru podliehajúceho skaze, jedla a nápojov, zdravotníckych predmetov, upravených a repasovaných položiek, vecí z totálneho výpredaja, vozidiel a ich častí, pozemkov a budov, predmetov trvalo pripevnených k domovu, kancelárií alebo vozidiel, digitálnych údajov, ktoré sa dajú zobrazovať alebo sťahovať online (vrátane súborov, hudby, filmov, fotografií, softvéru), tovaru zakúpeného na ďalší predaj alebo na použitie na pracovné účely, zbraní, nezákonných drog, falšovaného tovaru a iného tovaru, ktorý môžu zhabať colné orgány, nákupov z webových lokalít typu peer-to-peer, ak nejde o nákup od komerčného predávajúceho. Akékoľvek veci, ktoré neboli priamo a úplne zaplatené z účtu, ako napríklad veci zakúpené so splátkovým kalendárom, a to ani keď sa splátky platia z účtu,
 • repasované veci,
 • kozmetické poškodenie ani žiadne iné poškodenie, ktoré neovplyvňuje funkčnosť zariadenia,
 • náklady na doručenie veci spoločnosti Qover prekračujúce sumu 50 €.

Ďalšie podrobnosti nájdete v zmluvných podmienkach v aplikácii.

Môžete si ich zobraziť tak, že v aplikácii prejdete na položky Centrum → Poistenie → vyberiete typ a kliknete na možnosť Všetky dokumenty.

Súvisiace články