S čím vám pomôžeme?

Akú sumu dostanem za úspešné uplatnenie poistného nároku v rámci ochrany pre prípad zrušenia vstupenky?

Ak sa nemôžete zúčastniť na podujatí z dôvodu náhlych a neočakávaných okolností a v čase kúpy vstupenky ste o týchto okolnostiach nevedeli, preplatíme vám nominálnu hodnotu vstupeniek v maximálnej výške 1 000 € na jeden prípad (podľa toho, ktorá suma je nižšia). Za obdobie 12 mesiacov môžete dostať sumu maximálne 1 000 €.

Ďalšie okolnosti, na ktoré sa vzťahuje ochrana pre prípad zrušenia vstupenky, nájdete v zmluvných podmienkach. Môžete si ich zobraziť tak, že v aplikácii prejdete na položky Centrum → Poistenie → vyberiete typ a kliknete na možnosť Všetky dokumenty.

Konečnú vyplatenú sumu určuje poisťovateľ a konečné rozhodnutie závisí od jeho posúdenia poistného nároku. Vyššie uvedené sumy sú maximálne sumy, na ktoré môžete mať oprávnenie za jeden poistný nárok a za obdobie 12 mesiacov.

Súvisiace články