S čím vám pomôžeme?

Akú sumu dostanem za úspešné uplatnenie poistného nároku v rámci ochrany nákupu?

Ak dôjde v priebehu 365 dní od kúpy ku krádeži zakúpenej veci alebo k jej náhodnému poškodeniu do takej miery, že je nepoužiteľná, preplatíme vám náklady na opravu alebo náhradu veci do maximálnej výšky kúpnej ceny zníženej o sumu zodpovedajúcu opotrebeniu, čiže o 5 % za každý mesiac po uplynutí 90 dní od nákupu, alebo:

  • 1 000 €, ak ste zákazník s programom Plus,
  • 2 500 €, ak ste zákazník s programom Premium,
  • 10 000 €, ak ste zákazník s programom Metal,

podľa toho, ktorá suma je nižšia.

Za jednotlivé prípady a za každé obdobie 12 mesiacov môžete dostať sumu maximálne:

  • 1 000 €, ak ste zákazník s programom Plus,
  • 2 500 €, ak ste zákazník s programom Premium,
  • 10 000 €, ak ste zákazník s programom Metal,

Pokiaľ ide o akékoľvek zariadenia mobilných telefónov, v rámci každého účtu môžete krytie využiť len na jeden prípad v priebehu obdobia 12 mesiacov, ktoré sa počíta od dátumu predchádzajúceho oznámenia poistného nároku v súvislosti s vaším mobilným telefónom.

Náklady na doručenie veci spoločnosti Qover sú kryté do výšky maximálne 50 €.

Ďalšie podrobnosti nájdete v zmluvných podmienkach v aplikácii.

Môžete si ich zobraziť tak, že v aplikácii prejdete na položky Centrum → Poistenie → vyberiete typ a kliknete na možnosť Všetky dokumenty.

Konečnú vyplatenú sumu určuje poisťovateľ a konečné rozhodnutie závisí od jeho posúdenia poistného nároku. Vyššie uvedené sumy sú maximálne sumy, na ktoré môžete mať oprávnenie za jeden poistný nárok a za obdobie 12 mesiacov.

Súvisiace články