S čím vám pomôžeme?

Prečo je môj vklad kartou rozpracovaný?

Ak je vklad kartou rozpracovaný, znamená to, že pri autorizácii sa vyskytli nejaké nečakané okolnosti a čakáme, kým vaša banka na žiadosť o vklad kartou zareaguje.

Rozpracovaný vklad kartou sa nakoniec označí ako dokončený alebo neúspešný. Transakcia by mala byť v stave Rozpracovaná najviac 30 minút.

Transakcia sa vo väčšine prípadov dokončí a prostriedky sa pripíšu na váš Revolut účet. Ak však transakcia zlyhá, prostriedky by mali zostať na vašom bankovom účte.

Vzhľadom na platné medzinárodné obmedzenia nie je možné dobíjať účet Revolut kartou vydanou v Rusku alebo Bielorusku.

Súvisiace články