S čím vám pomôžeme?

Ktoré detaily miestneho účtu mám k dispozícii?

Poskytnite svojej rodine a priateľom nasledujúce údaje, keď vám budú chcieť poslať platbu prostredníctvom miestnej platobnej siete alebo siete SWIFT.

Všetci zákazníci zaregistrovaní v EÚ a v Spojenom kráľovstve majú prístup k:

  • miestnym účtom v GBP (identifikačný kód banky - sort a číslo účtu),
  • miestnym účtom v EUR (číslo IBAN s písmenami LT na domáce prevody v rámci EÚ),
  • účtom SWIFT na medzinárodné prevody vo všetkých podporovaných menách.

Súvisiace články