S čím vám pomôžeme?

Čo mám robiť, ak prevod nepríde na môj Revolut účet?

Krok č. 1: zistite, či očakávaný časový rámec už uplynul.

Rôzne typy prevodov majú rôzne časy spracovania, ktoré navyše môžu byť ovplyvnené faktormi, akými sú víkendy alebo mimoriadne kontroly. Viac o časových rámcoch prevodu sa dozviete v najčastejších otázkach, včasti Kedy príde bankový prevod na môj Revolut účet?

Krok č. 2: zistite, či boli použité správne údaje.

Skontrolujte, či sa údaje na potvrdení o prevode* (alebo potvrdení o platbe) zhodujú s údajmi o vašom účte pre konkrétny typ prevodu v aplikácii (dávajte pozor na preklepy).Skontrolujte tiež, či bol použitý správny typ prevodu, či už miestny alebo medzinárodný (cezhraničný), zvyčajne označovaný ako „SWIFT.“ Ak boli na spracovanie prevodu SWIFT použité miestne údaje alebo naopak, prevod zlyhá a vráti sa odosielateľovi.

Ak sa podrobnosti nezhodujú, prevod sa pravdepodobne vrátil odosielateľovi. Overte si u odosielajúcej banky, či bol prevod vrátený.

Krok č. 3: požiadajte odosielajúcu banku o lokalizáciu prevodu.

Pri hľadaní chýbajúceho prevodu zvyčajne najviac pomôže banka odosielateľa. Banka odosielateľa sa môže pokúsiť „sledovať“ (bankový výraz pre „lokalizovať“) prevod a určiť tak, kde sa prevod nachádza.

Krok č. 4: požiadajte nás o pomoc pri lokalizácii prevodu.

Sme vždy pripravení pomôcť. Môžete nás kontaktovať cez čet a my sa tak môžeme pokúsiť lokalizovať váš chýbajúci prevod. Určite nám poskytnite aspoň potvrdenie o prevode, inak vám nebudeme vedieť pomôcť.

Potvrdenie o prevode (alebo doklad o prevode) je zvyčajne možné vygenerovať v online systéme banky odosielateľa alebo jednoducho oň môžete banku požiadať. Potvrdenie o prevode zvyčajne obsahuje:

  • dátum prevodu,
  • sumu,
  • vaše meno a údaje o účte,
  • meno odosielateľa a údaje o účte.

Ak očakávate medzinárodný prevod odoslaný cez SWIFT, banka odosielateľa by mala byť schopná vám poskytnúť platobný príkaz SWIFT alebo „MT103“ (bankový termín pre potvrdenie prevodu SWIFT).

Ak čítate tento článok vo svojej aplikácii Revolut, môžete ťuknúť na „Lokalizovať prichádzajúci prevod“ nižšie a začať čet s naším tímom podpory a tento problém vám pomôžeme preskúmať.

Súvisiace články