S čím vám pomôžeme?

Ako si môžem previesť peniaze z iného bankového účtu na Revolut účet?

Svoj Revolut účet môžete používať na prijímanie prevodov z iných bankových účtov. Váš Revolut účet je multimenový účet, pričom každý menový účet má jedinečné údaje o účte na prijímanie konkrétnych prevodov.

Pre niektoré meny máte dva typy údajov o účte:

  • Domáci (miestny), pričom odosielajúca a prijímajúca banka sa nachádzajú v tej istej krajine alebo oblasti, ktorá spadá pod lokálnu prevodovú sieť, alebo
  • Medzinárodný (cezhraničný), ktorý sa spracováva najmä prostredníctvom prevodovej siete SWIFT.

Dostupné údaje o miestnom a SWIFT (cezhraničnom) účte pre každú podporovanú menu nájdete v časti Údaje účtu vo svojej aplikácii Revolut. Ak údaje o vašom účte pre danú menu nemajú sekciu Miestny, v tejto chvíli sú k dispozícii len údaje SWIFT. Usilovne pracujeme na tom, aby sme vám v budúcnosti mohli ponúknuť viac miestnych údajov účtu.

Pokiaľ je to možné, používajte miestne údaje, pretože miestne prevody sú zvyčajne rýchlejšie a lacnejšie (alebo bezplatné) v porovnaní s prevodmi SWIFT. Taktiež sa uistite, že používate špecifické údaje o účte pre menu, ktorú máte v úmysle poslať.

Pridanie GBP:používajte miestne číslo účtu a identifikačný kód banky (sort) na prijímanie rýchlych platieb, prevodov CHAPS alebo BACS z bankových účtov v Spojenom kráľovstve. Na prijímanie medzinárodných prevodov SWIFT z bankových účtov mimo Spojeného kráľovstva použite svoje údaje SWIFT IBAN a BIC.

Pridanie EUR: na prijímanie prevodov SEPA z bankových účtov v oblasti SEPA použite svoj miestny IBAN a BIC. Na prijímanie medzinárodných SWIFT prevodov z bankových účtov mimo zóny SEPA použite svoje údaje SWIFT IBAN a BIC.

Pridávanie ďalších mien: použite údaje o svojom IBAN a BIC z karty SWIFT v aplikácii Revolut pre konkrétnu menu, ktorú chcete prijímať.

Pri zadávaní prevodu na váš Revolut účet sa uistite, že údaje o účte sú použité tak, ako sú uvedené v aplikácii Revolut. Kombinácia miestnych údajov a údajov SWIFT alebo použitie nesprávnych údajov na vykonanie prevodu spôsobí, že prevod zlyhá a vráti sa späť odosielateľovi.

Ak čítate tento článok z aplikácie Revolut, môžete ťuknúť na Uskutočnenie prichádzajúceho prevodu nižšie a začať chat s naším tímom podpory, ktorý vám ochotne pomôže.

Súvisiace články