S čím vám pomôžeme?

Návod na posielanie medzinárodných bankových prevodov SWIFT na Revolut účet

Aké detaily je potrebné poskytnúť odosielateľovi?

Vaše meno (príjemca), číslo IBAN a BIC kód (tieto detaily si môžete zobraziť ťuknutím na ikonu vlajky na obrazovke účtu).

Ďalšie podrobnosti: V istých prípadoch môžu banky požadovať dodatočné detaily, ako napríklad detaily prijímajúcej či korešpondenčnej banky.

V prípade detailov prijímajúcej banky uveďte nasledujúce informácie:

Revolut BANK UAB, Konstitucijos ave. 21B, Vilnius, LT-08130, Lithuania

V prípade detailov korešpondenčnej banky uveďte v závislosti od zdrojovej meny nasledujúce informácie:

V prípade GBP uveďte: 1) Banka: Barclays 2) Identifikačný kód banky (sort): 20-00-00

V prípade USD uveďte: 1) Banka: JPMorgan 2) Smerové číslo banky (ABA): 021000021

V prípade AUD a NZD uveďte: 1) Banka: JPMorgan 2) BIC kód: CHASGB2L

V prípade všetkých ostatných mien uveďte: 1) Banka: Barclays 2) BIC kód: BARCGB22

Ako dlho trvá, kým sa prevod dostane na môj účet?

Zvyčajne od 3 do 5 pracovných dní. V istých prípadoch to môže trvať aj dlhšie, pretože niektoré banky nespracúvajú platby cez víkendy alebo ich musia podrobovať kontrole, prípadne využívajú viacero sprostredkovateľov, čo môže spracovanie platby ešte predĺžiť.

Ďalšie tipy na uskutočňovanie medzinárodných prevodov SWIFT?

Ak sa chcete vyhnúť poplatkom sprostredkovateľských bánk, požiadajte odosielateľa, aby vám prevod poslal prostredníctvom možnosti OUR/poplatky príjemcu, ak je k dispozícii.

Ak odosielajúca alebo korešpondenčná banka uvedie nesprávne alebo nepostačujúce detaily účtu, platba môže byť zamietnutá bez toho, aby sa dostala do Revolutu. Dajte si pozor, aby ste poskytli správne údaje uvedené na karte SWIFT.

Súvisiace články