Partnerský program Revolutu

Vitajte v našom tíme!

Kým sa pustíme do partnerskej spolupráce, máte k dispozícii túto príručku, ktorá vám poskytne všetky potrebné informácie o propagácii programov a produktov Revolutu. Pripomíname, že vaše reklamné aktivity musia odrážať naše hodnoty ako správnosť informácií, transparentnosť a dôveryhodnosť. V súčasnosti je našou štandardnou ponukou pre nových zákazníkov 3-mesačná skúšobná verzia programu Premium. Ak ste novým partnerom, budete propagovať túto ponuku. Ak ste migrujúcim partnerom, v príručke nájdete nové sledovacie odkazy na hlavné stránky programov alebo produktov, ktoré propagujete. ❗Dôkladne si prečítajte aj Zásady dodržiavania pravidiel (odkaz nájdete nižšie), pretože máte povinnosť ich dodržiavať.

Sprievodca registráciou

Táto príručka pre partnerov obsahuje nasledujúce informácie:
 1. Úvod: príprava na spoluprácu.
 2. Nastavenie sledovania: základné kroky na zabezpečenie viditeľnosti a merateľnosti vašich úspechov.
 3. Tipy na úspešnú spoluprácu: osvedčené postupy, ako sa stať úspešným partnerom.
 4. Mediálna prezentácia: nástroje na vylepšovanie obsahu v súlade s našimi pravidlami.
 5. Komunikačný manuál: konzistentnosť, dôvera a jednotné vyjadrovanie.
 6. Najčastejšie otázky: zopár vecí, ktoré by vás mohli zaujímať.
 7. Naše programy a produkty: staňte sa expertom na všetky služby, ktoré ponúkame.

Úvod

Vaša cesta ku kompletnej správe peňazí

Revolut používa viac ako 40 miliónov ľudí na celom svete. Naša aplikácia vám pomáha kontrolovať a čo najlepšie využívať financie po každej stránke. Naši zákazníci všade na svete používajú desiatky inovatívnych produktov Revolutu a mesačne uskutočnia viac ako 150 miliónov transakcií. Ďalšie informácie o našich produktoch a programoch nájdete v dolnej časti tejto stránky.

Začíname!

Tipy na úspešné partnerstvo

Potrebujeme vašu pomoc pri rozširovaní našej základne a získavaní nových aktívnych zákazníkov. Vy poznáte svoje publikum najlepšie a my máme pre vás tipy, na čo nezabúdať, aby naša spolupráca prebiehala úspešne.

Správne nastavenie sledovania

1. Ak ešte nemáte účet prispievateľa na stránke Rakuten, vytvorte si ho. Ak už účet prispievateľa máte, prihláste sa.
 1. V účte na stránke Rakuten vyhľadajte Revolut a prihláste sa do nášho programu.
 2. Vyplňte Dotazník o dodržiavaní predpisov – prihlášku vám schválime až po vyplnení dotazníka.
2. Po schválení prihlášky vás prijmeme do partnerského programu Revolutu. Požiadame vás o súhlas so zmluvnými podmienkami partnerského programu. 3. Prejdite do Centra prispievateľov Revolutu a ťuknite na Odkazy. Vyberte požadovanú kategóriu alebo jazyk. Ďalej ťuknite na Získať odkaz a vyberte si spomedzi ponúk Revolutu tú, ktorú by ste chceli propagovať. Máte na výber z týchto možností:
 1. Žiadna propagačná ponuka: odkaz na úvodnú stránku účtu Revolut Standard.
 2. Skúšobná verzia programu Premium: odkaz na úvodnú stránku účtu Revolut Standard s 3-mesačnou skúšobnou verziou programu Premium.
4. Odkaz otestujte, aby ste mali istotu, že sa úvodná stránka načíta. Ak odkaz nefunguje, pošlite Rakutenu e-mail s predmetom „Unable to auto-generate tracking link“ (Nemožno automaticky vygenerovať odkaz na podstránku). 5. Pustite sa do toho! ❗ Poznámka: Uvedené pokyny platia iba ak pracujete prostredníctvom Rakutenu. Ak vám bolo výslovne povedané, že Revolut nesmiete propagovať prostredníctvom odkazov na podstránky cez Rakuten, kontaktujte nás na adrese [email protected].

Reklamná stratégia a jej základné princípy

Ako vyhodnocujeme úspech

Úspešnosť našich partnerstiev definujú 2 kľúčové ukazovatele výkonnosti: 1. Noví aktívni zákazníci: za každého nového aktívneho zákazníka, ktorému odporučíte Revolut prostredníctvom vašej vstupnej stránky, získate províziu. 2. Ziskovosť: ak vďaka vám Revolutu pribudnú noví aktívni zákazníci, ziskovosť vašich kampaní vyhodnotíme na základe toho, či spĺňajú cieľovú lehotu návratnosti.

Materiály pre médiá

V rámci zmluvných podmienok partnerského programu, ktoré ste prijali, je potrebné dodržiavať naše pokyny. Ak ich nedodržíte, môže vám byť uložená sankcia, vaša provízia môže byť vrátená alebo vás môžeme vylúčiť z programu. Uistite sa, že dodržiavate naše pokyny v každej situácii.
Revolut by ste mali vždy propagovať zodpovedne. Vždy sa uistite, že váš obsah je jasný, transparentný a bez zavádzajúcich informácií.

Pravidlá súladu

Naše zásady súladu s predpismi stanovujú vaše povinnosti ako partnera. Tieto zásady sú záväzné podľa zmluvných podmienok nášho partnerského programu. Nezabudnite skontrolovať a prečítať si zásady súladu s predpismi spoločnosti Revolut, aby ste vždy mali informácie o všetkých zmenách alebo doplnkoch.

Pravidlá súladu s predpismi

Pokyny k reklamným kampaniam

Pozrite si podrobné pokyny k propagačným ponukám, kde nájdete ďalšie obmedzenia a vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti. Nájdete tu tiež propagačné protokoly pre všetky naše programy spolu so všeobecným zoznamom toho, čo robiť a čo nerobiť. Venujte im pozornosť, pretože obmedzenia a vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti sa môžu pre jednotlivé trhy líšiť.

Pravidlá propagačných ponúk

Vizuálny obsah

Ťuknutím na odkaz nižšie získate prístup k základným prvkom, ako sú logá, banery a obrázky vo vysokom rozlíšení. Na dodržanie konzistentnosti značky používajte vždy vizuálne prvky poskytnuté spoločnosťou Revolut. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, neautorizované zmeny alebo vlastné vizuálne prvky porušujú zmluvné podmienky nášho partnerského programu.

Vizuálny obsah

Odkazy na sledovanie a vstupná stránka

Získajte prístup k úvodným stránkam určeným na propagáciu Revolutu. Upozorňujeme, že odkazy sú rozdelené do dvoch kategórií.
✅ Ak už ste našim partnerom a prechádzate na Rakuten, budete musieť svoje aktuálne odkazy nahradiť odkazmi od Rakutenu. Nájdete ich v časti Migračné odkazy.
✅ Ak s partnerským programom Revolutu začínate a v súčasnosti Revolut nepropagujete, použite odkaz v časti Nové odkazy.
❗ Ak vám bolo výslovne povedané, že Revolut nesmiete propagovať prostredníctvom odkazov na podstránky od Rakutenu, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Ak vám bolo povedané, že máte pracovať cez Rakuten, nekontaktujte nás.
Odkazy na sledovanie

Pokyny k tvorbe textov

 • Financie.
 • Pre tých, ktorí chcú každý deň zo svojich peňazí vyťažiť viac, je tu Revolut.
 • Všetci dobre vieme, aké dokážu byť financie komplikované a neraz nás potrápiť. Preto vznikol Revolut. Jeho poslaním je odstraňovať prekážky, ktoré vám bránia v dosiahnutí finančných cieľov. Aplikácia má intuitívne ovládanie a je taká jednoduchá, že už nikdy nebudete chcieť používať inú finančnú službu. Chcete míňať, posielať a šetriť peniaze ako profík? Pridajte sa k viac ako 30 miliónom zákazníkov Revolutu na celom svete.
 • Skúšobná verzia Revolut Premium na 3 mesiace.
 • Zaregistrujte sa a získajte Revolut Premium na 3 mesiace na skúšku. Opis musí tiež obsahovať zmluvné podmienky a poplatky súvisiace s ponukou skúšobnej verzie.

  V opise by napríklad malo byť uvedené: „Zaregistrujte sa a získajte Revolut Premium na 3 mesiace na skúšku. Upozorňujeme, že platia zmluvné podmienky skúšobnej verzie, pričom po skončení bezplatného skúšobného obdobia sa vám budú automaticky účtovať bežné mesačné poplatky za program. Viac informácií nájdete na stránke s poplatkami.“
 • Zmluvné podmienky budú uvedené na vašej vstupnej stránke (odkaz na podstránku). Upozornite na ne zákazníkov na všetkých relevantných miestach a zároveň pre nich uveďte odkaz na stránku s poplatkami za Premium, aby boli informovaní o následných alebo ďalších súvisiacich poplatkoch za používanie tohto produktu.
 • Na uplatnenie ponuky sa musia noví zákazníci zaregistrovať zadaním svojho telefónneho čísla cez partnerský odkaz. Po registrácii dostanú textovú správu s výzvou na stiahnutie aplikácie. Len čo si vytvoria účet, ponuka sa automaticky aktivuje.
 • Táto ponuka je neobmedzená, avšak spoločnosť Revolut ju môže kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť podľa vlastného uváženia.
  • Naša politika kľúčových slov je nasledovná: v Revolute nie je povolené bidovanie a prebidovanie na stránky revolut.com alebo www.revolut.com.
  • Tieto obmedzenia sa vzťahujú na všetky bidy založené na vyhľadávaní presnej frázy, voľnej zhode či „preklepoch“ súvisiacich s týmito výrazmi.
  • Porušenie politiky kľúčových slov bude mať za následok vrátenie vyplatených provízií alebo ukončenie partnerskej zmluvy.

Predstavte našu ponuku svojej cieľovke v 3 jednoduchých krokoch

 1. 1

  Bezplatné stiahnutie

  Revolut používa viac ako 40 miliónov ľudí na celom svete na správu svojich peňazí, od každodenných výdavkov až po sporenie či dokonca investovanie.

 2. 2

  Otvorenie Revolut účtu

  Otvorte si Revolut účet ako nový zákazník a vyskúšajte Revolut Premium na 3 mesiace. Platia zmluvné podmienky skúšobného obdobia.
 3. 3

  Program Premium na skúšku

  Po dokončení registrácie a upgradovaní automaticky získate 3-mesačnú skúšobnú verziu programu Premium.

  Poznámka: Odkážte svoju cieľovku na zmluvné podmienky ponuky uvedené na vstupnej stránke, ktorú propagujete. Nezabudnite v nich uviesť príslušné obmedzenia vrátane geografických obmedzení, dátumu ukončenia ponuky a vyššie uvedených odmietnutí zodpovednosti za poplatky za program účtované po skončení skúšobného obdobia.

Všetok obsah mimo vyššie uvedeného musí rešpektovať nižšie uvedené zásady toho, čo robiť a čo nerobiť, ktoré sú zákonnými požiadavkami

Za nedodržanie uvedených pokynov vás môžeme vyradiť z nášho programu.

To bolo veľa informácii naraz! Chcete získať ďalšie podrobnosti? Nižšie nájdete odpovede na najčastejšie otázky.

Najčastejšie otázky

 • Za každého nového aktívneho zákazníka, respektíve nového aktívneho používateľa (NAP), dostanete províziu. Zákazník je považovaný za nového aktívneho používateľa, ak po registrácii uskutoční aspoň jednu odchádzajúcu transakciu. NAP je definovaný nasledovne: Osoba, ktorá sa zaregistrovala a vykonala aspoň jeden odchádzajúci úkon. Osoba je považovaná za aktívnu počas 30-dňového obdobia, ak: a) po vytvorení peňaženky uskutočnila aspoň jednu odchádzajúcu finančnú transakciu a b) iniciovala aspoň jednu finančnú transakciu počas tohto obdobia. Zákazník bude považovaný za nového používateľa, ak uskutoční odchádzajúcu transakciu. Dobitie nepovažujeme za odchádzajúcu transakciu → zákazník musí buď uskutočniť výber z bankomatu, platbu kartou, odchádzajúci prevod, P2P prevod, výmenu alebo kúpu akcií. Podrobnejšie informácie o odchádzajúcich transakciách: 1. Platby kartou: akákoľvek virtuálna alebo fyzická platba kartou. 2. Výber z bankomatu: zahŕňa všetky výbery z bankomatu (zahraničné + miestne). 3. Odchádzajúci prevod: prevod na externý účet. 4. P2P prevod: odoslanie peňazí inému zákazníkovi Revolutu (nezahŕňa prijaté P2P prevody). 5. Vymeny meny: všetky meny, vrátane výmeny cudzej meny a kryptomeny. 6. Nákup akcií. 7. Príspevok charitatívnej organizácii.
 • Nebudete potrebovať promo kódy, pretože naša ponuka (skúšobná verzia programu Premium) je súčasťou odosielaného odkazu na vstupnú stránku a aktivuje sa, keď sa nový zákazník zaregistruje v Revolute prostredníctvom partnerského odkazu na podstránku.
 • Partnerstvo v rámci programu Retail sa zameriava na produkty ponúkané jednotlivcom (osobné účty), zatiaľ čo náš program Business sa zameriava na produkty ponúkané firmám (firemné účty). Partneri Revolutu Business musia preukázať, že majú špecifickú cieľovú skupinu zákazníkov.
 • Áno, môžete. Ak máte záujem o partnerstvo so službou Revolut Business, prihláste sa na propagáciu Revolutu Retail, ťuknite na odkaz uvedený vyššie a následne na možnosť Už mám účet.
 • Skúšobné obdobie programu Premium je základnou ponukou, ktorá je dostupná pre všetkých našich partnerov. Ak chcete požiadať o inú ponuku, musíte Revolut aktívne propagovať a dosahovať reálne výsledky, aby sme mohli posúdiť vašu ziskovosť a rozhodnúť sa, či pre vás pripravíme exkluzívnu ponuku. Upozorňujeme, že exkluzívne ponuky budú zvažované len v prípade ziskových partnerov, no ich udelenie nie je zaručené a výmenou za ne vyžadujeme intenzívnu marketingovú kampaň za účelom zvyšovania povedomia o značke.
 • Podrobnosti o províziách získate po registrácii do programu.
 • Platby sa realizujú mesačne po 30 dňoch.
 • Odkaz na knižnicu vopred schválených kreatívnych materiálov nájdete v časti Vizuálny obsah vyššie.

  Používajte len obrázky, ktoré sú relevantné a zodpovedajú propagovanému produktu alebo funkciám.
 • Neinvestujeme do fixných ani vstupných poplatkov, pretože pracujeme výlučne na základe výkonu a naše kampane optimalizujeme prostredníctvom zvyšovania CPA (nákladov za akciu) pod podmienkou, že je partner ziskový.
 • Ak na tejto stránke nenájdete odpovede na svoje otázky, prejdite na danú platformu pre partnerov.

Naše programy

Prečítajte si nasledujúcu časť a dozviete sa viac o našich produktoch.

5 programov, ktoré sadnú každému

Zákazníci si môžu vybrať medzi programami Standard, Plus, Premium, Metal a Ultra.

Produkty

Revolut ponúka viac ako 20 produktov v 5 kategóriách: Každodenné potreby, Lifestyle, cestovanie a nakupovanie, Úspory a investovanie a Revolut Pro. Tieto produkty sú dostupné prostredníctvom našich predplatených programov.
Viac informácií o produktoch a programoch Revolutu nájdete nižšie. Prejdite na danú platformu pre partnerov a informujte sa o spustení kampane týkajúcej sa konkrétneho produktu alebo programu.