Produse

Termeni de asigurare

Acești termeni de asigurare se aplică începând cu data de 1 iulie 2022. Faceți clic aici pentru a vedea termenii de asigurare anteriori, care se aplică până la data de 1 iulie 2022.


Achiziția mea de asigurare cu Revolut

1. De ce sunt importanți acești termeni

Acești termeni stabilesc rolul și responsabilitățile Revolut atunci când cumpărați o asigurare prin aplicația Revolut ca utilizator Revolut.

Aceștia sunt acordul dvs. legal cu noi pentru acest serviciu. Ei vă spun:

 • modul în care Revolut este responsabil pentru a vă permite să achiziționați produse de asigurare prin aplicația Revolut; și
 • modul în care partenerii de asigurare aleși ai Revolut sunt responsabili pentru asigurarea efectivă pe care o alegeți și pentru a vă ajuta cu orice cerere de despăgubire pe care o faceți.

2. Despre noi

În acești termeni, „noi” și „nouă” înseamnă Revolut Insurance Europe UAB.

Când achiziționați o asigurare prin aplicația Revolut, suntem responsabili de a vă prezenta partenerului nostru de asigurare și de a colecta suma pe care o plătiți pentru asigurarea dvs., așa cum este descris în acești termeni.

Revolut Insurance Europe UAB este înscrisă de Banca Lituaniei pe lista de instituții de brokeraj în asigurări, mai exact suntem autorizați să distribuim produse de asigurări. Această listă poate fi găsită pe site-ul web al Băncii Lituaniei.

Revolut Insurance Europe UAB are numărul de înregistrare 305910164 și are sediul social și birourile centrale la Konstitucijos ave. 21B, 08130 Vilnius, Republica Lituania.

3. Achiziționarea asigurării prin aplicația Revolut

Când achiziționați o asigurare prin aplicația Revolut, vom face următoarele:

 • vă prezentăm partenerului nostru de asigurare pentru produsul de asigurare respectiv;
 • vă oferim acces la „Documentul cu informații despre produsul de asigurare” (întocmit de către asigurătorul relevant, în care se stabilesc detaliile legate de produsul dvs. de asigurare) și alte informații utile, inclusiv, dar fără limitare la drepturile și obligațiile părților înainte să achiziționați produsul de asigurare, drepturile asigurătorului, ce se întâmplă în cazul în care nu respectați termenii stabiliți în polița de asigurare, informații despre situațiile potențiale de creștere a riscului de asigurare (dacă este cazul), informații legate de legea aplicabilă poliței de asigurare;
 • vă furnizăm ruta pentru ca dvs. să găsiți produsul de asigurare atunci când utilizați aplicația Revolut (în funcție de disponibilitate), astfel încât să puteți accepta să îl achiziționați;
 • vă oferim informații despre costul asigurării, oferite de către partenerii noștri de asigurare;
 • colectăm costul produsului dvs. de asigurare de la dvs. și, la rândul nostru, plătim partenerului nostru de asigurare costul respectiv pentru acoperirea asigurării dvs., așa cum este descris în continuare în acești termeni;
 • emitem o poliță individuală de asigurare în numele asigurătorului relevant; și
 • vă oferim acces continuu la documentația pentru produsul dvs. de asigurare (inclusiv polița de asigurare dintre dvs. și partenerul nostru de asigurare) prin intermediul aplicației Revolut, după achiziție.

Prin transmiterea informațiilor necesare pentru scopurile contractului de asigurare, prin intermediul aplicației Revolut, vă confirmați intenția de a încheia un astfel de contract de asigurare prin intermediul Revolut Insurance Europe UAB.

După ce achiziționați asigurarea, asigurătorul dvs. va fi responsabil direct față de dvs. pentru:

 • gestionarea oricărei cereri de despăgubire pe care o faceți; și
 • efectuarea oricăror plăți după o cerere de despăgubire acceptată.

Nu vom fi responsabili pentru realizarea niciunei asigurări încheiate prin intermediul nostru și nu vom fi răspunzători dacă partenerul nostru nu își realizează sau își realizează defectuos obligațiile în temeiul oricărui contract de asigurare încheiat cu dvs., inclusiv dacă asigurătorul nu își poate îndeplini obligațiile în temeiul oricărui astfel de contract de asigurare.

4. Cum încasăm plata

Pentru a cumpăra o asigurare prin intermediul aplicației Revolut, trebuie să aveți un cont de plăți la Revolut Bank UAB, entitate din grupul Revolut care vă va oferi servicii de plată subiacente. Denumim acest cont „Contul dvs. Revolut”. Când plătiți pentru un produs de asigurare, Revolut Bank UAB va debita din contul dvs. valoarea produsului de asigurare și va face plata către Revolut Insurance Europe UAB. Revolut Insurance Europe UAB vă reține plata în calitate de broker de asigurare al partenerului nostru de asigurare, ceea ce înseamnă că asigurarea dvs. este plătită efectiv fără întârziere atunci când colectăm banii din cont. În mod similar, dacă aveți dreptul la o rambursare în orice moment, acești bani devin ai dvs. imediat ce Revolut Bank UAB vi-i plătește efectiv. Elementul de servicii de plată oferit de către Revolut Bank UAB este reflectat în Termenii personali ai Revolut Bank UAB. În calitate de utilizator Revolut, aveți drepturile și obligațiile stipulate în Termenii personali aplicabili contului dvs. Revolut în ceea ce privește elementul de servicii de plată oferit de către Revolut Bank UAB.

Convenim cu partenerii noștri de asigurare că aceștia ne plătesc un comision pentru serviciile noastre de găsire a unor clienți interesați. Dacă tipul de poliță pe care o vindem atinge anumite obiective specifice de profit, asigurătorul ne poate plăti și o parte din acest profit. Acest lucru înseamnă că acționăm în baza mandatului primit din partea partenerilor noștri de asigurări și nu din partea dvs., cu toate acestea luăm întotdeauna în considerare interesele dvs. Nu ne plătiți comision pentru acest lucru.

5. Partenerii noștri de asigurare

Colaborăm cu parteneri de asigurări de renume pentru a vă oferi produse de asigurare prin intermediul aplicației Revolut. În prezent, nu avem niciun parteneriat de asigurări, dar dacă vom stabili parteneriate în viitor, le vom menționa în acești termeni. Este posibil să actualizăm din când în când lista partenerilor noștri de asigurări.

Nu deținem participații, directe sau indirecte, care să reprezinte drepturi de vot sau orice capitaluri în partenerii noștri de asigurare. Partenerii noștri de asigurare și companiile lor părinte nu au nicio participație, directă sau indirectă, care să reprezinte drepturi de vot sau capitaluri în societatea noastră. Partenerii noștri de asigurări nu sunt membri ai grupului corporativ Revolut. În plus, nu aven nicio obligație contractuală să realizăm activități de distribuție de asigurări exclusiv cu partenerii de asigurări menționați mai sus. Îi alegem pur și simplu pentru că furnizează produse de asigurare pe care le considerăm utile clienților noștri. Nu vă indicăm dacă un anumit produs de asigurare este potrivit pentru nevoile și circumstanțele dvs., dar vă oferim informații despre aceste produse de asigurare, ceea ce ar trebui să vă ajute să luați această decizie. De asemenea, nu oferim personalului nostru stimulente pentru vânzarea produselor de asigurare.

6. Dacă ceva nu merge bine?

Cum faceți o cerere de despăgubire în baza asigurării dvs.

Pentru a face o cerere de despăgubire în cadrul asigurării dvs., va trebui să contactați direct partenerul nostru de asigurare. Puteți afla cum faceți acest lucru în secțiunea de asigurări din aplicația Revolut. Detaliile complete sunt de asemenea expuse în polița de asigurare, care este accesibilă în aplicația Revolut după achiziție.

Reclamații despre produsul de asigurare

Dacă doriți să faceți o reclamație în legătură cu produsul de asigurare pe care îl achiziționați sau în legătură cu orice cerere pe care o faceți pentru plata în cadrul asigurării dvs., va trebui să contactați direct partenerul nostru de asigurare. Detaliile complete despre cum să faceți acest lucru sunt prezentate în polița de asigurare pe care vi-o oferă partenerul de asigurare.

Reclamații legate de serviciul nostru

Vom depune întotdeauna toate eforturile, dar suntem conștienți că uneori lucrurile nu merg bine. Dacă dumneavoastră (sau orice altă parte interesată) aveți o reclamație, vă rugăm să ne contactați. Vom accepta și vom lua în considerare orice reclamație ne veți trimite. Răspunsul final la reclamație, sau o scrisoare prin care vă vom explica de ce nu a fost finalizat răspunsul final, vi se va trimite în termen de 15 zile lucrătoare de la efectuarea reclamației, iar în situații excepționale în termen de 35 de zile lucrătoare (și vă vom informa dacă este cazul).

Dacă doar doriți să discutați cu cineva despre o problemă care vă privește, vă rugăm să ne contactați prin aplicația Revolut. De obicei, putem rezolva problemele rapid prin aplicație. Va trebui probabil să ne oferiți informațiile de mai jos.

Puteți să faceți o reclamație folosind un formular online sau prin e-mail la [email protected].

Indiferent de modul în care faceți reclamația, va fi nevoie să oferiți următoarele informații:

 • numele și prenumele dvs.;
 • numărul de telefon și adresa de e-mail asociată cu contul dvs. Revolut;
 • care este problema;
 • când a apărut problema; și
 • cum ați vrea să corectăm situația.

Reclamația dvs. va fi investigată și veți primi un răspuns prin e-mail. Vom comunica cu dvs. în limba engleză, cu excepția cazului în care vă informăm altfel.

Nu există alte fonduri de garantare sau alte mecanisme de compensare pentru consumatori stabilite pentru protejarea intereselor dvs., cu excepția celor care vă sunt furnizate în prezentul contract.

Rezolvarea reclamațiilor de către Banca Lituaniei

Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care v-am gestionat reclamația, o puteți supune atenției Băncii Lituaniei în termen de 1 (un) an de la data la care v-am transmis (sau ar fi trebuit să vă transmitem) răspunsul final. În acest caz, Banca Lituaniei ar acționa ca autoritate extrajudiciară de soluționare a litigiilor care tratează disputele dintre consumatori și furnizorii de servicii financiare.

Adresa acesteia este: Žalgirio str. 90, 09303 Vilnius, Republica Lituania.

Puteți afla mai multe informații de pe site-ul lor.

Rețineți că, dacă doriți să aveți posibilitatea să apelați la Banca Lituaniei ca autoritate extrajudiciară de soluționare a litigiilor, trebuie să depuneți reclamația la noi în termen de 3 (trei) luni de la data la care ați aflat sau de la care ar fi trebuit să aflați despre presupusa încălcare a drepturilor dvs. sau a intereselor legitime care izvorăsc din contractul cu noi. Fără a aduce atingere celor de mai sus, aveți întotdeauna dreptul să vă adresați Băncii Lituaniei ca autoritatea noastră de supraveghere în legătură cu orice reclamație la adresa serviciilor noastre. Aveți de asemenea dreptul să vă adresați oricărei instanțe competente în cazul în care considerați că am încălcat legea. Puteți de asemenea să depuneți o reclamație la autoritățile extrajudiciare de rezolvare a litigiilor corespunzătoare care soluționează reclamațiile consumatorilor în țara dvs., în legătură cu serviciile financiare pe care le oferim. Lista acestor autorități poate fi găsită aici.

Cum faceți o cerere de despăgubire în baza asigurării dvs.

Pentru a face o cerere de despăgubire în cadrul asigurării dvs., va trebui să contactați direct partenerul nostru de asigurare. Puteți afla cum faceți acest lucru în secțiunea de asigurări din aplicația Revolut. Detaliile complete sunt prezentate și în polița de asigurare pe care vi-o oferă partenerul de asigurare.

7. Putem modifica acești termeni

Putem modifica acești termeni:

 • în cazul în care considerăm că le facem mai ușor de înțeles sau mai utile pentru dvs.;
 • pentru a reflecta o modificare în modul de conducere a afacerii noastre, în special dacă modificarea este necesară din cauza unei modificări a modului în care este oferit orice sistem sau tehnologie financiară;
 • pentru a reflecta cerințele legale sau de reglementare care ni se aplică nouă sau serviciilor noastre;
 • pentru a reflecta modificările costurilor de conducere a afacerii noastre;
 • pentru a reflecta modificările la partenerii noștri de asigurare selectați;
 • deoarece noi sau partenerii noștri de asigurări ne modificăm produsele sau serviciile sau introducem unele noi; sau
 • pentru a reflecta orice transfer al activității noastre la o altă entitate din cadrul grupului Revolut.
 • Vă vom transmite o notificare cu două luni în prealabil referitor la orice modificare, prin aplicația Revolut, prin SMS sau printr-un e-mail.

  8. Aspecte juridice

  Informațiile dumneavoastră

  Informațiile pe care ni le oferiți atunci când achiziționați asigurări sunt necesare pentru a vă vinde asigurări, inclusiv pentru a calcula prima de asigurare, pentru a încheia un contract de asigurare. Informațiile pe care le oferiți trebuie să fie corecte, exacte și complete. Prin transmiterea de informații, confirmați faptul că sunteți subiectul datelor cu caracter personal transmise sau că aveți în alt mod dreptul să oferiți aceste date și că informațiile oferite, inclusiv datele cu caracter personal, sunt exacte și corecte. Datele pe care ni le oferiți în scopul asigurării vor fi prelucrate în special în scopul activităților nostre de intermediere de asigurări.

  Nu vom verifica corectitudinea informațiilor pe care ni le oferiți. Corectitudinea și exactitatea acestor informații este responsabilitatea dumneavoastră.

  Informațiile incorecte pe care ni le furnizați pot face ca partenerii noștri de asigurări să nu poată încheia un contract de asigurare cu dvs. Ca urmare a informațiilor incorecte, asigurătorii ar putea impune prime mai mari și, în cazul petrecerii unui eveniment asigurat, s-ar putea să nu plătească despăgubirea sau să reducă despăgubirea. Datele inexacte ar putea duce la invalidarea contractului de asigurare încheiat cu dvs. Sunteți singura persoană responsabilă pentru aceste consecințe care decurg din informațiile incorecte care ne sunt transmise. Dacă noi sau persoane terțe suferim pierderi ca urmare a informațiilor incorecte transmise de dvs., precum și ca urmare a datelor cu caracter personal incorecte sau inexacte, noi sau terții respectivi trebuie să fim despăgubiți de către dvs.

  Permisiunea să vă prelucrăm datele cu caracter personal

  Pentru a vă oferi servicii conform contractului, trebuie să colectăm informații despre dvs. În temeiul legislației privind protecția datelor, suntem ceea ce se numește „operator de date” pentru datele dvs. cu caracter personal. Pentru mai multe informații despre cum vă utilizăm datele cu caracter personal, consultați Politica noastră privind confidențialitatea.

  Contractul nostru cu dvs.

  Acești termeni și condiții, împreună cu Politica privind confidențialitatea și orice alți termeni și condiții care se aplică serviciilor noastre formează un acord legal (contractul) între:

  • dvs.; și
  • noi, Revolut Insurance Europe UAB. Numai nouă (Revolut Insurance Europe UAB) și dvs. ni se conferă drepturi în baza acestui contract. Acordul este personal, în numele dvs., și nu puteți transfera niciun drept sau obligație din acesta către altcineva.

  Putem transfera drepturile și obligațiile noastre în temeiul contractului numai dacă credem în mod rezonabil că acest lucru nu va avea un efect negativ semnificativ asupra drepturilor dvs. conform acestor termeni sau dacă trebuie să facem acest lucru pentru a respecta orice cerință legală sau de reglementare. Veți putea închide contul dvs. Revolut deținut la noi în urma notificării cu privire la transfer.

  În cazul în care contul dvs. Revolut este anulat

  Polițele de asigurare distribuite de către noi sunt disponibile numai pentru deținătorii de cont Revolut. Dacă, în orice moment, contul dvs. Revolut este dezactivat sau intră în procesul de dezactivare, toată acoperirea prin asigurare va fi anulată.

  Se aplică legislația din Lituania

  Dvs. și noi confirmăm prin prezenta faptul că alegem legislația din Lituania ca legislație aplicabilă pentru prezenții termeni și condiții, care guvernează relația dintre dvs. și noi ca intermediar de asigurări. În ciuda acestei alegeri, puteți în continuare să vă bazați pe regulile obligatorii de protecție a consumatorilor din țara din SEE din care locuiți.

  Se aplică versiunea în limba engleză a termenilor

  Dacă acești termeni sunt traduși într-o altă limbă, traducerea va avea doar titlu consultativ și sunteți de acord că va avea întâietate versiunea în limba engleză. Dacă nu vă informăm altfel, comunicările dintre noi și dvs. se vor desfășura, de asemenea, în engleză, iar cererile de despăgubire vor fi soluționate în engleză.