Cum te putem ajuta?

Verificare persoană publică – Mai multe informații

Subiecte acoperite:

1. Care sunt funcțiile publice proeminente?

2. Cine este considerat membru de familie?

3. Ce este un asociat apropiat?

1. Care sunt funcțiile publice proeminente?

 • Șefi de stat, șefi ai guvernului, miniștri și deputați sau miniștri adjuncți
 • Membri ai parlamentului sau ai altor organe legislative similare
 • Membri ai organelor guvernamentale sau ai partidelor politice
 • Membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai oricăror alte organe judiciare ale căror decizii nu fac obiectul altor căi de atac, cu excepția situațiilor excepționale
 • Membri de consiliu ai Oficiului Național de Audit sau ai băncilor centrale sau funcții echivalente
 • Ambasadori, șefi ai unor misiuni diplomatice și ofițeri de rang înalt ai forțelor armate
 • Membri ai organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderilor deținute de stat
 • Directori, directori adjuncți și membri de consiliu sau funcții echivalente în cadrul unei organizații internaționale (cum ar fi NATO sau WTO)
 • Primar ales al unei regiuni

2. Cine este considerat membru de familie?

 • Soț sau partener civil
 • Părinți și socri, inclusiv părinți vitregi
 • Frați, surori și cuscri, inclusiv frați și surori vitrege
 • Fiu și partener, inclusiv ginere, fiu vitreg și fiu adoptiv
 • Fiică și parteneră, inclusiv noră, fiică vitregă și fiică adoptivă

3. Ce este un asociat apropiat?

 • O persoană despre care se știe că ia parte la beneficiile reale din partea unei entități legale sau a unui aranjament legal sau are orice altă relație comercială apropiată cu o persoană expusă politic
 • O persoană care deține în totalitate beneficiile reale ale unei entități legale sau ale unui aranjament legal despre care se știe că a fost înființat în folosul unei PEP

Articole similare