Cum te putem ajuta?

Ce înseamnă finanțarea terorismului?

Finanțarea terorismului implică solicitarea, colectarea sau furnizarea de fonduri cu intenția ca acestea să fie folosite pentru a sprijini acte sau organizații teroriste. Fondurile pot proveni atât din surse legale, cât și ilegale. Mai exact, conform Convenției Internaționale privind Reprimarea Finanțării Terorismului, o persoană comite infracțiunea de finanțare a terorismului „dacă, prin orice mijloace, în mod direct sau indirect, ilegal și voit, furnizează sau colectează fonduri cu intenția ca acestea să fie folosite sau știind că vor fi folosite, integral sau parțial, pentru a comite” o infracțiune care se încadrează în domeniul de aplicație al Convenției.

Prin urmare, principalul scop al persoanelor sau entităților implicate în finanțarea terorismului nu este neapărat să ascundă sursele banilor, ci să ascundă atât finanțarea, cât și natura activității finanțate.

Ce înseamnă combaterea finanțării terorismului (CTF)?

Termenul de „combatere a finanțării terorismului” (CTF) se referă în mod specific la toate politicile și reglementările legislative care forțează instituțiile financiare să își monitorizeze în mod proactiv clienții pentru a preveni finanțarea terorismului.

Strategia globală a ONU de combatere a terorismului ca exemplu de acțiune CTF:

Strategia globală a ONU de combatere a terorismului (A/RES/60/288) este un instrument global unic de intensificare a eforturilor naționale, regionale și internaționale de combatere a terorismului. În urma adoptării ei prin consens în 2006, toate statele membre ale ONU au convenit pentru prima dată asupra unei abordări strategice și operaționale comune de combatere a terorismului.

Strategia transmite un mesaj clar: terorismul este inacceptabil în toate formele și manifestările lui. Își propune de asemenea să întreprindă acțiuni practice, individual și colectiv, pentru a preveni și combate terorismul. Aceste acțiuni practice includ o gamă amplă de măsuri, de la consolidarea capacității statului de a contracara amenințările teroriste, la o mai bună coordonare a Sistemului ONU de activități în vederea combaterii terorismului.

Strategia globală a ONU de combatere a terorismului, care cuprinde o rezoluție și un Plan de acțiune (A/RES/60/288), este formată din 4 piloni, și anume:

  1. Abordarea condițiilor care au dus la răspândirea terorismului;
  2. Măsuri de prevenire și combatere a terorismului;
  3. Măsuri pentru dezvoltarea capacității statelor de a preveni și combate terorismul și pentru consolidarea rolului pe care îl deține sistemul Națiunilor Unite în această privință;
  4. Măsuri pentru a asigura că se respectă drepturile omului în cazul tuturor și că statul de drept este baza fundamentală a luptei împotriva terorismului.

Articole similare