Cum te putem ajuta?

Ce documente ar trebui să depun pentru a confirma structura acționariatului?

Vom avea nevoie de acest document semnat și certificat de un notar ca fiind o copie conformă cu originalul pentru cazul în care firma ta este înregistrată într-una din următoarele țări: Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Irlanda, Austria, Franța, Germania, Spania, Portugalia, Italia, Norvegia, Suedia, Danemarca, Țările de Jos, Belgia, Finlanda, Luxemburg, Islanda, Liechtenstein, Ungaria.

Dacă firma ta are mai mulți acționari, vom avea nevoie de un document oficial care să confirme numele tuturor beneficiarilor curenți, structura acționariatului și alocarea activelor, care să dateze din ultimii trei ani:

 • Extrase din Registrul Comerțului;
 • Certificatul de înființare;
 • Actul constitutiv al firmei;
 • Declarația privind beneficiarii reali;
 • Raportul anual auditat;
 • Certificatul de înființare;
 • Extras de la Registrul Comerțului;
 • Certificatul de acționar;
 • Registrul de acțiuni;

Dacă firma este o întreprindere individuală (structura este formată dintr-un singur beneficiar/director și este vorba despre aceeași persoană), avem nevoie de următoarele documente:

 • Actul constitutiv al firmei;
 • Certificatul de înființare în care este menționat fondatorul, care, în cazul de față, va fi beneficiarul/directorul;
 • Certificatul de înființare în care este menționat fondatorul, care, în cazul de față, va fi beneficiarul/directorul;
 • Extras din Registrul Comerțului;
 • Extras de la BVD Orbis;
 • Extras de la Credit Safe.

Pentru toate celelalte țări, putem accepta și documentele de mai jos, cu condiția să fie semnate și legalizate în ultimul an de către un notar sau de către un director (care să nu fie beneficiar real final), de cel puțin doi acționari (care pot fi și directori), de un secretar al companiei sau alt reprezentant legal prevăzut în registru sau de orice alt semnatar autorizat:

 • Certificat de acționar;
 • Tabel de capitalizare (inclusiv data, numele complet al acționarilor, poziția deținută în cadrul companiei și semnătura):
 • Diagrama acționariatului.

De reținut că documentele pe care le putem accepta depind de complexitatea firmei și/sau de documentele pe care le-ai încărcat anterior.

Articole similare:

Cum pot să retrimit o invitație sau să îmi invit acționarii sau directorii?

Care sunt cerințele pentru beneficiarii reali și directori?

Articole similare