Cum te putem ajuta?

Ce înseamnă prezență fizică?

Prezența fizică în Spațiul Economic European (SEE) sau Elveția este o condiție esențial necesară pentru deschiderea unui cont Revolut.

Aceasta presupune confirmarea faptului că afacerea solicitantă, precum și persoana care solicită contul, își desfășoară activitatea în această jurisdicție, prin prezentarea către Revolut a unei dovezi a adresei operaționale.

Dovada trebuie să fie datată din ultimele trei luni și, de preferat, să fi sub forma următoarelor documente acceptate de Revolut:

 • Contract de închiriere pentru sediu (durata contractului trebuie să fie de cel puțin șase luni, iar contractul trebuie să fie valabil în ziua înregistrării);
 • Trei facturi consecutive și contractul cu un furnizor de spațiu de lucru partajat (trebuie să fie valabil în ziua înregistrării);
 • Facturi de utilități, cum ar fi pentru electricitate, apă, facturi de telefon fix;
 • Fluturaș de salariu al angajatului, cu dovada adresei acestuia în SEE sau Elveția, însoțit de un act de identitate care să demonstreze dreptul acestuia de reședință în SEE sau Elveția.

De asemenea, Revolut acceptă și următoarele documente, care pot necesita clarificări suplimentare:

 • Extras de cont care nu provine de la o bancă digitală;
 • Extras din Registrul național al societăților care să includă adresa înregistrată a firmei;
 • Contract cu un client, care să prezinte gama de bunuri sau servicii furnizate, precum și locul în care sunt furnizate;
 • Corespondență guvernamentală, precum o sentință judecătorească sau o amendă de circulație; nu se acceptă corespondență de la HM Revenue & Customs (Administrația fiscală și vamală din Regatul Unit), Companies House (Registrul Comerțului din Regatul Unit)

Dacă lucrezi de acasă, poți folosi adresa personală. În acest caz, pe acceptăm pe cele de mai sus sau una dintre următoarele:

 • Abonament TV – nu se acceptă abonamente TV mobile;
 • Confirmarea plății chiriei, spre exemplu o factură/chitanță care să confirme plata chiriei;
 • Corespondență guvernamentală, de ex. o sentință judecătorească sau o amendă de circulație;
 • Contractul de închiriere pentru locuința ta.

Reține că, dacă împarți sediul cu altcineva, putem solicita dovezi suplimentare ale adresei înregistrate a firmei tale.

Nu se acceptă facturi sau chitanțe pe o adresă personală care nu este pe numele tău, extrase de cont de la bănci digitale, adrese ale unor servicii de contabilitate sau de înființare de societăți.

Nu se acceptă adrese de tip „căsuță poștală” sau „C/O” pe post de adresă operațională.

Articole similare