Warunki promocji

Akcja Upominkowa – Skarpetki

Pobierz plik PDF

Akcja Upominkowa – Skarpetki


Czego dotyczy ta akcja upominkowa?


Klienci mają możliwość wygrania pary skarpetek opatrzonych marką Revolut dodając emotikon w wyznaczonym poście na stronie oficjalnego profilu Revolut na TikToku.

TikTok w żaden sposób nie sponsoruje, nie wspiera i nie zarządza niniejszą promocją.


Kto jest uprawniony do udziału w Promocji?


Do udziału w niniejszej promocji uprawnieni są klienci Revolut mieszkający w Zjednoczonym Królestwie i krajach EOG.

Klientów Revolut z innych rynków zachęca się do odwiedzania oficjalnej strony profilu Revolut na TikToku, jednakże nie przysługuje im uprawnienie do nagrody w postaci skarpetek Revolut.

„Klient Revolut” oznacza osobę, która ukończyła proces rejestracji, przeszła weryfikację wprowadzającą, a jej rachunek nie został zawieszony, zamknięty i nie nałożono na niego żadnych ograniczeń. Jeśli nie jesteś jeszcze klientem Revolut, możesz zarejestrować się jako konsument i stać się uprawnionym do udziału w Promocji. Rejestracja na nasz plan Standard jest darmowa.

Niniejsza promocja obowiązuje od 18 października 2022 r. od godz. 15:00 GMT+1 do 25 października 2022 r. do godz. 15:00 GMT+1. Czas ten nazywamy „Okresem Promocji”.


Jak wziąć udział?


By wziąć udział w promocji musisz:


 • Zamieścić emotikon w wyznaczonym poście na oficjalnej stronie profilu Revolut na TikToku.


Pamiętaj, by nie zamieszczać żadnych wrażliwych danych (takich jak dane Twojej karty czy nazwisko na niej widniejące). W przeciwnym razie dane Twojej karty mogą zostać skradzione.


Co jest przedmiotem akcji upominkowej i jak będą wybierani zwycięzcy?


Revolut wybierze 3 klientów indywidualnych Revolut, z których każdy otrzyma nagrodę w postaci pary skarpetek. Zwycięzcy nie mogą wymienić nagród na ich równowartość w pieniądzu. Zwycięzcy zostaną wybrani przez Revolut losowo. Decyzja ta zostanie podjęta wedle wyłącznego uznania Revolut.

Jeśli zwycięzcą wybrany zostanie użytkownik Revolut w wieku poniżej 18 lat, przed przyznaniem mu nagrody będziemy potrzebować zgody jego rodzica/opiekuna przesłanej drogą mailową. Skontaktujemy się z rodzicem/opiekunem będącym posiadaczem rachunku Revolut <18 (z którego korzysta użytkownik w wieku poniżej 18 lat), by poprosić o jego zgodę drogą mailową.

Zwycięzcy zostaną wybrani na koniec okresu promocyjnego.

Zwycięzcy zostaną zawiadomieni przy pomocy prywatnej wiadomości na TikToku, w której zostaną poproszeni o podanie adresu do dostawy pary skarpetek oznaczonych marką Revolut. Ze zwycięzcami skontaktujemy się prywatnie za pośrednictwem oficjalnej strony profilu TikToka maksymalnie w ciągu dwóch tygodni od zakończenia Okresu Promocji. Kontakt prowadzony będzie wyłącznie przez oficjalną stronę Revolut na TikToku - szukaj (niebieskiego ptaszka). Nie odpowiadaj nigdy jakiemukolwiek innemu profilowi na TikToku, który podaje się za Revolut lub pracownika Revolut.

W przypadku zamknięcia rachunku Revolut przed wysłaniem nagrody, upominek przepada względem takiego użytkownika.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?


Dodatkowo do niniejszej promocji zastosowanie mają następujące warunki:


 1. W przypadku klientów Revolut ze Zjednoczonego Królestwa, Promocję organizuje i oferuje Revolut Ltd, spółka z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD. W przypadku klientów Revolut mieszkających w krajach EOG, Promocję organizuje i oferuje Revolut Bank UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa.
 2. Możemy anulować promocję lub zmienić regulamin w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.
 3. Zgadzamy się na przyznawanie upominków zgodnie z niniejszym regulaminem.
 4. Okres Promocji określiliśmy w niniejszym regulaminie. Możemy jednak przedłużyć lub skrócić ten okres w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia.
 5. Oficjalną wersją niniejszego regulaminu jest wersja w języku angielskim. Możemy z uprzejmości dostarczyć tłumaczenia, jednakże wersja w języku angielskim pozostanie wersją obowiązującą i będzie służyć za podstawę we wszelkich sporach i postępowaniach prawnych.
 6. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii, jeśli jesteś klientem Revolut Ltd, natomiast zgodnie z przepisami prawa Litwy, jeśli jesteś klientem Revolut Bank UAB. Niezależnie od powyższego, jeśli jesteś klientem Revolut Bank UAB możesz odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów kraju EOG, w którym mieszkasz.
 7. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej akcji upominkowej (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 8. Pracownicy, funkcjonariusze, członkowie zarządu, wspólnicy, pełnomocnicy i przedstawiciele Revolut, jego partnerów korporacyjnych, spółek dominujących, oddziałów, spółek zależnych, jednostek stowarzyszonych, a także członkowie rodzin takich osób (lub osoby zamieszkujące z nimi w jednym gospodarstwie domowym, niezależnie od pokrewieństwa lub jego braku) nie mogą uczestniczyć w niniejszej promocji.
 9. Przetwarzanie i administracja wszelkich danych osobowych w trakcie promocji będzie zgodne z Polityką Prywatności Revolut mającą zastosowanie do danego rachunku.
 10. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez: sąd właściwy w Anglii i Walii, jeśli dotyczą reklamacji klienta Revolut Ltd; sąd właściwy na Litwie lub sądy jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego UE, w którym mieszkasz, jeśli dotyczą reklamacji klienta Revolut Bank UAB.