Regulamin Revolut Junior

1. Dlaczego te informacje są ważne

Ten dokument określa regulamin użytkowania Revolut Junior oraz inne ważne informacje na jego temat. Ten dokument nazywamy Regulaminem Junior.

Ten Regulamin Junior stanowi uzupełnienie Regulaminu kont osobistych, kiedy zdecydujesz się używać Revolut Junior, ale Regulamin kont osobistych również pozostaje w mocy. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między Regulaminem kont osobistych a niniejszym Regulaminem Junior obowiązuje niniejszy Regulamin Junior.

Jeśli zdecydujesz się korzystać z Revolut Junior, niniejszy Regulamin Junior będzie elementem umowy prawnej między Tobą (posiadaczem konta) a nami (Revolut Ltd.). Nie ma umowy prawnej między nami a Juniorami, którym pozwolisz korzystać ze swojego konta Revolut Junior.

Aby założyć konto Revolut Junior, musisz posiadać konto osobiste Revolut. Kiedy w niniejszym Regulaminie Junior mówimy „Ty”, mamy na myśli posiadacza konta osobistego Revolut. Kiedy mówimy „Junior”, mamy na myśli dowolną osobę, której pozwoliłeś używać swojego konta Revolut Junior.

Kiedy w tym Regulaminie Junior mówimy „aplikacja Revolut”, mamy na myśli aplikację Revolut, za której pomocą uzyskujesz dostęp do konta osobistego. Kiedy mówimy „aplikacja Junior”, mamy na myśli aplikację, za której pomocą Juniorzy uzyskują dostęp do Twojego konta Revolut Junior. To odrębne aplikacje. Nie możesz uzyskać dostępu do aplikacji Junior, a Juniorzy nie mogą uzyskać dostępu do aplikacji Revolut.

W dowolnej chwili możesz poprosić o egzemplarz niniejszego Regulaminu Junior za pośrednictwem aplikacji Revolut.

2. Co to jest Revolut Junior?

Rozwiązanie Revolut Junior jest przeznaczone dla rodziców, którzy pragną, aby ich dzieci zdobyły umiejętności finansowe i nauczyły się używać pieniędzy i nimi zarządzać. (Wykorzystanie konta Revolut Junior w innym celu może stanowić naruszenie Regulaminu Junior.)

Konto Revolut Junior to subkonto Twojego osobistego konta Revolut, które oddajesz Juniorowi do użytku. Ponieważ jest to subkonto Twojego konta osobistego, ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania Juniora jak za swoje własne.

Junior może wyświetlać wszelkie transakcje realizowane na jego koncie Revolut Junior za pomocą aplikacji Junior. Otrzyma również kartę powiązaną z tym kontem, za której pomocą może wydawać i wypłacać pieniądze. Za pośrednictwem aplikacji Junior Juniorzy nie mogą wykonywać ani otrzymywać przelewów.

W aplikacji Revolut możesz przelewać pieniądze na (i z) konta Revolut Junior i śledzić sposób wydawania pieniędzy przez Juniorów. Możesz również kontrolować wykorzystanie karty przez Juniorów.

Konta Revolut Junior oraz karty można użyć wyłącznie do wydawania pieniędzy przekazanych przez Ciebie na to konto. Jeśli Junior podejmie próbę transakcji za pomocą Twojej karty Revolut Junior, lecz na koncie Revolut Junior nie będzie wystarczających środków, transakcja zostanie odrzucona nawet jeśli na Twoim koncie osobistym Revolut będą wystarczające środki.

3. Kto może używać konta Revolut Junior?

Ty możesz otworzyć konto Revolut Junior w dowolnej chwili w aplikacji Revolut. W ramach tego procesu musisz wskazać Juniora, któremu dajesz dostęp do konta. Na naszą prośbę musisz również podać nam informacje niezbędne do weryfikacji tożsamości Juniora. Juniorem na potrzeby tego konta może być wyłącznie osoba w wieku od 7 do 17 lat, której jesteś opiekunem i za którą ponosisz inną odpowiedzialność prawną.

W przypadku więcej liczby Juniorów możesz utworzyć większą liczbę kont Revolut Junior. Z jednym kontem Revolut Junior może być powiązany tylko jeden Junior i nie można zmienić Juniora wskazanego przez Ciebie do korzystania z konta.

4. Kto jest prawnym właścicielem konta i karty Revolut Junior?

Ponieważ konto Revolut Junior to subkonto Twojego osobistego konta Revolut, to Ty jesteś jego właścicielem prawnym. To ty ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania Juniora przy użyciu Twojego konta Revolut Junior jak za swoje własne.

Dotyczy to także karty Revolut Junior. Każdą kartę do Twojego konta Revolut Junior wydajemy dla Ciebie i to Ty upoważniasz Juniora do korzystania z niej w Twoim imieniu. To ty odpowiadasz za nią i za wszystkie działania Juniora przy jej pomocy jak za swoje własne.

Choć zapewniamy Ci narzędzia pomagające kontrolować korzystanie z Revolut Junior przez Twojego Juniora (uniemożliwianie wypłat z bankomatu lub zakupów online, uzupełnianie lub wycofywanie środków), to Ty pozostajesz osobą odpowiedzialną za takie wykorzystanie.

Na mocy niniejszego Regulaminu Junior prawa posiadasz tylko Ty i my (Revolut Ltd). Juniorzy ich nie mają. Ta umowa ma charakter imienny i nie możesz przenieść żadnych wynikających z niej praw ani obowiązków na jakąkolwiek inną osobę.

5. Jakie mam obowiązki?

Jako prawny właściciel konta Revolut Junior ponosisz odpowiedzialność za nie i za wszystkie czynności podejmowane za jego pomocą przez Juniora. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za sposób ani miejsce wykorzystania Karty Junior przez Twojego Juniora.

Ponosisz również odpowiedzialność za:

 • wyjaśnienie Twojemu Juniorowi, jak korzystać z konta i karty Revolut Junior zgodnie z niniejszym Regulaminem Junior (koniecznie przed rozpoczęciem użytkowania);
 • zapewnienie, że Junior używa Twojego konta Revolut Junior (na przykład zakupy za jego pomocą) w sposób akceptowalny dla Ciebie;
 • sprawdzenie, czy na koncie Revolut Junior są wystarczające środki (nie nadmierne) dla Twojego Juniora;
 • zapewnienie bezpieczeństwa Twoich kart Revolut Junior oraz numerów PIN i danych oraz zablokowanie ich i przesłanie nam zgłoszenia w przypadku ich utraty lub kradzieży;
 • kontakt z nami w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące konta (w aplikacji Junior nie ma obsługi klienta).

Pamiętaj, zasady dotyczące korzystania z konta i karty określone w Regulaminie kont osobistych odnoszą się także do Twojego konta Revolut Junior, ponieważ jest to subkonto Twojego konta osobistego Revolut. Oznacza to, że odpowiadasz także za zapewnienie, że sposób wykorzystania konta Revolut Junior przez Ciebie i Juniora jest zgodny z tym Regulaminem kont osobistych.

6. Kto może używać karty Revolut Junior i w jakim celu?

Możesz zamówić jedną kartę Revolut Junior dla każdego konta Revolut Junior. Z karty może korzystać wyłącznie Junior wskazany jako osoba mająca dostęp do tego konta.

Z karty Revolut Junior można korzystać jak z każdej innej karty do Twojego konta osobistego Revolut do zakupów online lub osobiście, lub do wypłaty z bankomatu. Te funkcje możesz włączać i wyłączać z aplikacji Revolut.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo karty Revolut Junior, blokujemy typy usługodawców, którzy naszym zdaniem nie są odpowiedni dla Juniorów. Na przykład sprzedających wyłącznie alkohol, papierosy i produkty hazardowe. W tym celu kierujemy się zarejestrowanym typem działalności usługodawcy (czyli „kodem MCC”), a nie informacjami o zakupach za pomocą karty Revolut Junior. Oznacza to, że Karty Revolut Junior nie uniemożliwiają na przykład kupna alkoholu w supermarkecie (ponieważ kategoria „supermarket” nie podlega ograniczeniom) czy u usługodawcy z niepoprawnie zarejestrowanym typem działalności. Jeśli my wyłączymy usługodawcę, nie możesz go ponownie przywrócić.

7. Czy mogę używać konta Revolut Junior w więcej niż jednej walucie?

Konta Revolut Junior możesz otworzyć jedynie w podstawowej walucie swojego konta osobistego Revolut. Zwykle jest to waluta kraju, gdzie znajduje się adres Twojego konta osobistego Revolut. W tej walucie możesz przelewać pieniądze na konta Revolut Junior.

Jeśli użyjesz Karty Revolut Junior do zakupów w walucie innej niż waluta podstawowa, dokonamy przeliczenia tej waluty tak samo, jak w przypadku transakcji na Twoim koncie osobistym Revolut.

8. Czy na koncie Revolut Junior są jakieś opłaty lub limity?

Otwarcie konta Revolut Junior jest bezpłatne.

Jeśli zamówisz kartę Revolut Junior, obowiązują takie same opłaty, jak za poziom Twojego konta osobistego (np. Standard, Premium, Metal). Jeśli obowiązuje opłata, wyświetli się ona w aplikacji przed jej poniesieniem i zostanie pobrana z Twojego Konta osobistego Revolut.

Korzystanie z konta Revolut Junior podlega takim samym opłatom, jak z konta osobistego Revolut z poniższymi wyjątkami:

 • Wartość bezpłatnych wypłat z bankomatu przed nałożeniem opłaty jest niższa. Wypłaty z bankomatu są bezpłatne na każdej karcie Revolut Junior do wysokości 160 PLN w danym miesiącu. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje opłata w wysokości 2%.
 • Wartość wymiany walut dozwolona przed nałożeniem opłaty za wymianę dużych kwot jest niższa. Opłata za wymianę dużych kwot obowiązuje w przypadku każdej wymiany walut w kwocie powyżej 1000 PLN dla każdego konta Revolut Junior w danym miesiącu.

Wykorzystanie konta Revolut Junior również wiąże się z następującymi limitami, których nie ma konto osobiste Revolut. Te limity odnoszą się do każdego konta Revolut Junior oddzielnie, a nie dla wszystkich Kont Revolut Junior, jeśli masz ich więcej:

 • W danym roku można przelać na konto Revolut Junior tylko 16000 PLN, a w danej chwili może się na nim znajdować tylko 12000 PLN.
 • Dziennie z bankomatu można wypłacić tylko 480 PLN. Limit dziennych wypłat z bankomatu to 3, a tygodniowych 6.
 • Kartą Revolut Junior można zapłacić do 2000 PLN i zrealizować tylko 15 transakcji dziennie.

9. Co się dzieje przy ujemnym saldzie na koncie Revolut Junior?

Podobnie jak konto osobiste Revolut konta Revolut Junior nie są przeznaczone do sald ujemnych. Może się to jednak zdarzyć (na przykład ze względu na brak środków na pokrycie należnych nam opłat lub transakcję offline).

W takim przypadku poprosimy Cię o uzupełnienie ujemnego salda. Jeśli tego nie zrobisz, przelejemy równowartość salda ujemnego z Twojego konta osobistego Revolut na Twoje konto Revolut Junior. Jeśli spowoduje to ujemne saldo na Twoim koncie osobistym Revolut, w zwykły sposób będzie obowiązywać nasz Regulamin kont osobistych.

10. Jak można zamknąć lub anulować konto lub kartę Revolut Junior?

Jeśli w dowolnej chwili chcesz przerwać korzystanie z konta Revolut Junior, możesz:

 • zablokować lub anulować kartę Revolut Junior w aplikacji Revolut;
 • wycofać część lub całość pieniędzy z niej na swoje konto osobiste Revolut.

Jeśli jednak chcesz na stałe zamknąć konto Revolut Junior, musisz się z nami skontaktować. Z chwilą zamknięcia wszelkie kwoty pozostałe na koncie Revolut Junior powrócą na Twoje konto osobiste, a odpowiednia Karta Revolut Junior zostanie anulowana. Pamiętaj, że do konta Revolut Junior odnoszą się również zasady zamykania kont określone w Regulaminie kont osobistych.

Co się dzieje, gdy Junior kończy 18 lat?

Kiedy Junior kończy 18 lat, może w dalszym ciągu korzystać z konta Revolut Junior do ukończenia 19. roku życia lub wygaśnięcia karty, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej. Nie wydamy nowej karty Juniorowi po ukończeniu 18 lat.

Kiedy Junior skończy 18 lat, może się zarejestrować w celu utworzenia konta osobistego Revolut. W takim przypadku powinieneś nas powiadomić, że możemy zamknąć konto Revolut Junior i anulować związaną z nim kartę Revolut Junior.

Co się dzieje, gdy Rodzic zamknie swoje osobiste konto Revolut?

Ponieważ Konto Revolut Junior jest subkontem konta osobistego Revolut rodzica, zamknięcie osobistego konta Revolut oznacza zamknięcie Konta Revolut Junior.

11. Co się stanie, jeśli zmienię kraj?

Jeśli planujesz przeprowadzkę do innego kraju na stałe, skontaktuj się z nami. Może istnieć potrzeba przekazania nam informacji potrzebnych do określenia, czy w takim kraju możemy w dalszym ciągu oferować usługę Revolut Junior. Jeśli to niemożliwe, może istnieć konieczność zamknięcia konta Junior.

12. Odrobina przepisów

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Twojego Juniora

Aby świadczyć usługi na mocy umowy, musimy zebrać od Ciebie informacje na temat Twojego Juniora. Zgodnie z przepisami o ochronie danych jesteśmy „administratorem” danych osobowych Twojego dziecka. Bardziej szczegółowe informacje na temat ogólnego sposobu wykorzystania przez nas danych osobowych znajdują się w Zasadach ochrony prywatności.

Mamy również odrębne Oświadczenie o ochronie prywatności dla Juniorów, które Twój Junior powinien przeczytać i w których zrozumieniu powinieneś mu pomóc. Jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci, które na mocy przepisów o zachowaniu prywatności i ochronie danych mogą udzielać własnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. W różnych krajach UE waha się to od wieku 13 do 16 i więcej lat. W pewnych ograniczonych okolicznościach, jeżeli tak wynika z przepisów, możemy poprosić dzieci w tym przedziale wiekowym o pewne dane osobowe oraz o zgodę na ich wykorzystanie.

Przyjmując niniejszy Regulamin Junior udzielasz nam zgody na zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych swojego Juniora w celu świadczenia usług na Twoją i jego rzecz. Nie wpływa to na jakiekolwiek prawa ani obowiązki Twoje, Twojego juniora ani nasze w świetle prawa o ochronie danych.

Swoją zgodę na przetwarzanie przez nas danych osobowych Twojego dziecka możesz cofnąć, zamykając Konto Revolut Junior, co cofnie Twoją zgodę na Regulamin Junior. W mocy pozostanie jednak umowa i Regulamin kont osobistych dla Twojego konta osobistego Revolut.

Jeśli cofniesz zgodę na niniejszy Regulamin Junior, przestaniemy wykorzystywać dane Twojego Juniora w celu realizacji naszych usług, ale możemy być zmuszeni do zachowania ich z innych przyczyn określonych przepisami prawa.

Inne

Pamiętaj, że jeżeli nie wynika inaczej z niniejszego Regulaminu Junior, do Twojego korzystania z Revolut Junior odnosi się Regulamin kont osobistych. Oznacza to, że wszelkie prawa, jakie Ty i my mamy na mocy Regulaminu kont osobistych, odnoszą się także do wykorzystania Revolut Junior przez Ciebie. Dlatego też niniejszy Regulamin Junior i nasz Regulamin kont osobistych należy czytać łącznie.