Warunki promocji

Promocja Revolut x Tinder - Darmowy Okres Próbny

Pobierz plik PDF

Promocja Revolut x Tinder - Darmowy Okres Próbny


Czego dotyczy ta Promocja?

W ramach Promocji Revolut x Tinder („Promocja”), Revolut oferuje klientom i potencjalnym klientom Tinder w Bułgarii, Chorwacji, na Węgrzech, w Polsce, Szwecji, Belgii, Niemczech, Irlandii, na Łotwie, w Holandii, Słowacji, Portugalii, Włoszech, Danii i Hiszpanii możliwość pierwszej rejestracji w Revolut i otrzymania:

 • planu subskrypcji Tinder Gold za darmo na 3 miesiące („Darmowy Okres Próbny Tinder”). Oferta Subskrypcji Tinder nie przysługuje, jeśli posiadasz już aktywne konto Tinder Gold; oraz
 • plan Premium Revolut za darmo na 3 miesiące („Darmowy Okres Próbny Revolut”);

By otrzymać Darmowy Okres Próbny Tinder i Darmowy Okres Próbny Revolut musisz zarejestrować się w Revolut przy pomocy unikalnego linku od Tinder w okresie od 2 marca 2022 r. od godz. 00:00 GMT do 2 września 2022 r. do godz. 23:59 GMT („Okres Promocji”).

Niniejszy Regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady Promocji i w trakcie udziału w niniejszej Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz regulaminu mającego zastosowanie do Twojego Rachunku Osobistego Revolut.


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?

By stać się osobą uprawnioną do udziału w Promocji musisz:

 • Mieszkać pod adresem znajdującym się w Bułgarii, Chorwacji, na Węgrzech, w Polsce, Szwecji, Belgii, Niemczech, Irlandii, na Łotwie, w Holandii, Słowacji, Portugalii, Włoszech, Danii lub Hiszpanii; oraz
 • Otrzymać informacje marketingowe dotyczące niniejszej Promocji bezpośrednio od Tinder lub zobaczyć informacje marketingowe jej dotyczące w aplikacji Tinder i/lub w mediach społecznościowych Tinder, które to informacje pozwolą Ci wykonać poniższe kroki celem skorzystania z Promocji (informacje marketingowe otrzymasz od Tinder wyłącznie, jeśli podałeś już swoje dane osobowe Tinder i wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez niego informacji marketingowych).

Musisz również wykonać następujące kroki:

 • Kliknij unikalny link na banerze w aplikacji lub w poście w mediach społecznościowych Tinder - link ten przekieruje Cię na stronę internetową Revolut, gdzie będziesz musiał podać swój numer telefonu. Po podaniu swego numeru telefonu zostaniesz przekierowany do procesu rejestracji celem otwarcia Rachunku Osobistego Revolut i zaoferowany zostanie ci Darmowy Okres Próbny Revolut;
 • Wykonaj kroki potrzebne do otwarcia Rachunku Osobistego Revolut z planem Premium i przejdź nasz proces weryfikacyjny „Poznaj Swojego Klienta” („KYC”) przed upływem Okresu Promocji. Jeśli posiadasz już Rachunek Osobisty Revolut, nie jesteś uprawniony do udziału w niniejszej Promocji; oraz
 • Przejdź proces wprowadzający do Revolut (oznacza to przejście procesu KYC) na podstawie adresu zarejestrowanego w Bułgarii, Chorwacji, na Węgrzech, w Polsce, Szwecji, Belgii, Niemczech, Irlandii, na Łotwie, w Holandii, Słowacji, Portugalii, Włoszech, Danii lub Hiszpanii), a dla Twojego rachunku nie mogą zostać wprowadzone żadne ograniczenia do końca Okresu Promocji.

By otrzymać Darmowy Okres Próbny Tinder i Darmowy Okres Próbny Revolut, musisz wykonać powyższe kroki przed zakończeniem Okresu Promocji.


Jak uruchomić Ofertę Subskrypcji Tinder?

Jeśli spełniasz kryteria uprawnienia i wykonasz kroki opisane w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?”, możesz rozpocząć korzystanie z Oferty Subskrypcji Tinder po dokonaniu pierwszej płatności przy pomocy wirtualnej lub fizycznej karty. W ciągu 7 dni od pomyślnego otwarcia Twojego Rachunku Osobistego Revolut, z zastrzeżeniem dokonania pierwszej płatności przy pomocy fizycznej lub wirtualnej karty Revolut, Revolut prześle Ci w wiadomości mailowej unikalny kod Tinder. Kliknij „Skorzystaj z oferty” w wiadomości mailowej - zostaniesz przekierowany na stronę tinder.com, gdzie Twój kod zostanie automatycznie uznany. Otrzymasz instrukcję utworzenia nowego konta Tinder lub zalogowania się do Twojego istniejącego konta. Oferta Subskrypcji Tinder nie przysługuje, jeśli w czasie korzystania z unikalnego kodu Tinder otrzymanego w wiadomości mailowej od Revolut posiadasz już aktywne konto Tinder Gold.

Po wykonaniu wszystkich kroków do Twojego konta dodany zostanie plan Tinder Gold za darmo na 3 miesiące. Rachunek Osobisty Revolut musi zostać pomyślnie otwarty i musisz

dokonać swoją pierwszą płatność fizyczną lub wirtualną kartą Revolut przed upływem Okresu Promocji, ale nie ma znaczenia, czy rozpoczniesz korzystanie z Oferty Subskrypcji Tinder po zakończeniu Okresu Promocji - by móc korzystać z Oferty Subskrypcji Tinder musisz jedynie wykorzystać unikalny kod Tinder otrzymany w wiadomości mailowej od Revolut w terminie 60 dni od jego otrzymania.

Wraz z wygaśnięciem Oferty Subskrypcji Tinder Twoje konto Tinder Gold zostanie zamknięte. Jeśli będziesz chciał nadal korzystać z konta Tinder Gold, będziesz musiał uiścić odpowiednie opłaty za subskrypcję.

W okresie Oferty Subskrypcji Tinder oraz po wygaśnięciu Oferty Subskrypcji Tinder obowiązuje Cię regulamin konta Tinder. Upewnij się, że znasz treść regulaminu i opłaty mające zastosowanie do Twojego konta Tinder.


Jak rozpocząć mój Darmowy Okres Próbny Revolut?

Możesz rozpocząć swój Darmowy Okres Próbny i wziąć udział w Promocji, jeśli spełniasz kryteria uprawnienia i wykonałeś kroki, o których mowa w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?”. By rozpocząć Darmowy Okres Próbny musisz wykonać kroki pozwalające na ulepszenie Twojego Rachunku Osobistego Revolut do planu subskrypcji Premium w ciągu 72 godzin od pomyślnego otwarcia Twojego Rachunku Osobistego Revolut, nawet jeśli wskazany okres 72 godzin upływa po zakończeniu Okresu Promocji. Oznacza to, że Rachunek Osobisty Revolut musi zostać pomyślnie otwarty przed upływem Okresu Promocji, ale nie ma znaczenia, czy do ulepszenia rachunku do planu subskrypcji Premium dojdzie po zakończeniu Okresu Promocji - by móc rozpocząć Darmowy Okres Próbny, wystarczy, że zrobisz to przed upływem wskazanego okresu 72 godzin.

Zaznaczamy, że w Darmowym Okresie Próbnym obowiązywać będzie Cię regulamin Twojego planu subskrypcji Premium (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Za okres objęty Darmowym Okresem Próbnym nie naliczymy żadnych opłat. Informację na temat długości darmowego okresu wybranego planu subskrypcji Premium przedstawimy Ci w panelu Promocji przed rejestracją - informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie.

Wraz z upływem Darmowego Okresu Próbnego obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania i wystawiania rachunków, a my zaczniemy pobierać opłaty z tytułu subskrypcji raz w miesiącu lub raz do roku, zależnie od Twojego wyboru w trakcie rejestracji na płatny plan. Jeśli w Darmowym Okresie Próbnym zamówisz kartę, a następnie anulujesz plan subskrypcji Premium przed zakończeniem Darmowego Okresu Próbnego, będziesz zobowiązany do zwrotu wartości karty. Ma to na celu pokrycie naszych kosztów. Z tej przyczyny najlepiej wstrzymać się z zamówieniem karty do czasu podjęcia decyzji o dalszym korzystaniu z planu.

W Darmowym Okresie Próbnym przysługuje Ci prawo do anulowania wybranej subskrypcji (Twój „czas na przemyślenie”), ale po jej zakończeniu obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania.

Pamiętaj, że wszystkie nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną. Możesz zrezygnować z planów przedterminowo, ale obowiązywać mogą wtedy opłaty. Więcej informacji możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu Plus, Premium i Metal.


Zamówienie karty Premium

Jeśli anulujesz swą nową subskrypcję w okresie „czasu na przemyślenie”, ale zamówiłeś kartę, będziesz musiał zapłacić opłatę za dostarczenie karty. Do zapłaty opłaty za dostarczenie karty możesz również zostać zobowiązany, jeśli zamówiłeś drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut, a następnie postanowiłeś anulować swoją subskrypcję w okresie „czasu na przemyślenie”. Informacje na temat opłat związanych z dostarczaniem kart znajdziesz na stronie Opłat Premium.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?

 1. W przypadku klientów z Bułgarii, Chorwacji, Węgier, Polski, Szwecji, Belgii, Niemiec, Irlandii, Łotwy, Holandii, Słowacji, Portugalii, Włoch, Danii i Hiszpanii, niniejszą Promocję organizuje i oferuje Revolut Payments UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa.
 2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą końcową wspomnianą powyżej, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w zakresie indywidualnym lub dla całej Promocji. Prosimy o kontakt ze wsparciem, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnego świadczenia związanego z Promocją, które nie zostało Ci przyznane w związku z takowym przedterminowym zawieszeniem lub zakończeniem.
 3. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia. W razie zmiany lub anulowania Promocji przed upływem Okresu Promocji, poinformujemy Cię o naszym zamiarze za pośrednictwem aplikacji Revolut i/lub drogą mailową. Żadne zmiany w Regulaminie Promocji nie wpływają na Twoje prawa, jeśli dojdzie do nich w trakcie twojego uczestnictwa w Promocji.
 4. ​​Zgadzamy się na przyznanie Ci Darmowego Okresu Próbnego Revolut na określony czas (poinformujemy Cię o długości tego Darmowego Okresu Próbnego przed jego rozpoczęciem). Po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego Revolut obowiązywać będą normalne zasady wystawiania rachunków i anulowania. Nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną, a Darmowy Okres Próbny Revolut nie jest wliczany w ten 12-miesięczny okres. Informację na temat długości Twojego Darmowego Okresu Próbnego Revolut przedstawimy Ci w panelu Promocji w Aplikacji Revolut przed rejestracją; informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie. Nie możesz prosić nas o przedłużenie Promocji, jeśli ją przegapisz.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia uznania na Twoją rzecz jakichkolwiek kwot w Okresie Promocji, jeśli uzyskałeś takowe uznanie w wyniku oszustwa, naruszyłeś regulamin Twojego rachunku Revolut celem uzyskania uznania, bądź jeśli poweźmiemy informację, iż nie przestrzegasz Regulaminu Promocji. Uznamy cofnięcie uznanej kwoty za dokonane za Twoją zgodą, a płatność za autoryzowaną przez Ciebie.
 6. W okresie Oferty Subskrypcji Tinder oraz po wygaśnięciu Oferty Subskrypcji Tinder obowiązuje Cię regulamin konta Tinder. Upewnij się, że znasz treść regulaminu i opłaty mające zastosowanie do Twojego konta Tinder. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, zapytania lub roszczenia jakie możesz mieć w stosunku do swego konta Tinder. W takich sprawach musisz kontaktować się bezpośrednio z Tinder.
 7. Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub ograniczymy zakres Twojego rachunku przed terminem, w którym byliśmy zobowiązani dokonać uznania na Twoim rachunku, bądź w okresie pomiędzy kwalifikacją do uznania i dokonaniem na rachunku uznania kwoty przysługującego Ci w ramach niniejszej Promocji, utracisz uprawnienie do uznania.
 8. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 9. Tinder będzie przesyłał informacje marketingowe swym istniejącym klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i elektronicznego marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych od Tinder, musisz określić swe preferencje marketingowe bezpośrednio u Tinder, ponieważ wykracza to poza zakres kontroli Revolut. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach niniejszej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.
 10. Niniejszy regulamin został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy promocji nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie przetłumaczonej wersji. Wersja niniejszego regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.
 11. W przypadku klientów Revolut Payments UAB, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej. Niezależnie od powyższego, możesz również odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Republice Litewskiej (lub przez sądy jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego UE, w którym mieszkasz).