Warunki promocji

Oferta Specjalna Revolut x Groupon 2

Pobierz plik PDF

Oferta Specjalna Revolut x Groupon 2


Promocja Revolut x Groupon


Czego dotyczy ta Promocja?


W ramach Promocji Revolut x Groupon („Promocja”), Revolut oferuje klientom i potencjalnym klientom Groupon w Zjednoczonym Królestwie, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Polsce i Irlandii możliwość pierwszej rejestracji w Revolut i otrzymania:

 • planu subskrypcji Premium Revolut za darmo na 3 miesiące („Darmowy Okres Próbny Revolut”);
 • Oferty Doładowania - doładowania na kwotę:

- 50 £, jeśli mieszkasz w Zjednoczonym Królestwie;

- 50 €, jeśli mieszkasz we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Holandii lub Irlandii; lub

- 250 zł, jeśli mieszkasz w Polsce.

Niniejsza Promocja obowiązuje w okresie od 25 października 2022 r. od godz. 00:00 GMT do 30 listopada 2022 r. do godz. 23:59 GMT („Okres Promocji”).

Niniejszy Regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady Promocji i w trakcie udziału w niniejszej Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz regulaminu mającego zastosowanie do Twojego Rachunku Osobistego Revolut.


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?


Jeśli posiadasz już rachunek osobisty Revolut, nie jesteś uprawniony do udziału w niniejszej Promocji. By stać się osobą uprawnioną do udziału w Promocji musisz:


 • Mieszkać pod adresem znajdującym się w Zjednoczonym Królestwie, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Polsce lub Irlandii; oraz
 • Otrzymać informacje marketingowe dotyczące niniejszej Promocji bezpośrednio od Groupon lub zobaczyć informacje marketingowe jej dotyczące w aplikacji Groupon i/lub w mediach społecznościowych Groupon, które to informacje pozwolą Ci wykonać poniższe kroki celem skorzystania z Promocji (informacje marketingowe otrzymasz od Groupon wyłącznie, jeśli podałeś już swoje dane osobowe Groupon i wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez niego informacji marketingowych).Musisz również wykonać następujące kroki:
 • Informacje marketingowe Groupon przekierują Cię na stronę internetową Revolut x Groupon. Musisz zakupić Promocję (nie będziesz musiał nic płacić) na stronie internetowej Revolut x Groupon lub w aplikacji Groupon. Po zakupie Promocji kliknij w unikalny link znajdujący się w wiadomości mailowej przesłanej przez Groupon lub w unikalny link znajdujący się w aplikacji Groupon w sekcji „Moje zakupy” - link ten przekieruje Cię na stronę internetową Revolut, gdzie będziesz musiał podać swój numer telefonu. Po podaniu swego numeru telefonu zostaniesz przekierowany do procesu rejestracji celem otwarcia rachunku osobistego Revolut.
 • Wykonaj kroki potrzebne do otwarcia Rachunku Osobistego Revolut z planem Premium i przejdź nasz proces weryfikacyjny „Poznaj Swojego Klienta” („KYC”) przed upływem Okresu Promocji. Jeśli posiadasz już Rachunek Osobisty Revolut, nie jesteś uprawniony do udziału w niniejszej Promocji; oraz
 • Przejdź proces wprowadzający do Revolut (oznacza to przejście procesu KYC na podstawie adresu zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Polsce lub Irlandii, a dla Twojego rachunku nie mogą zostać wprowadzone żadne ograniczenia do końca Okresu Promocji).

By otrzymać Darmowy Okres Próbny Revolut i Ofertę Doładowania, musisz wykonać powyższe kroki przed zakończeniem Okresu Promocji.


Jak rozpocząć mój Darmowy Okres Próbny Revolut?


Możesz rozpocząć swój Darmowy Okres Próbny Revolut i wziąć udział w Promocji, jeśli spełniasz kryteria uprawnienia i wykonałeś kroki, o których mowa w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?”. By rozpocząć Darmowy Okres Próbny Revolut musisz wykonać kroki pozwalające na ulepszenie Twojego rachunku osobistego Revolut do planu Premium w ciągu 72 godzin od pomyślnego otwarcia Twojego Rachunku Osobistego Revolut, nawet jeśli wskazany okres 72 godzin upływa po zakończeniu Okresu Promocji. Oznacza to, że rachunek osobisty Revolut musi zostać pomyślnie otwarty przed upływem Okresu Promocji, ale nie ma znaczenia, czy do ulepszenia rachunku do poziomu planu Premium dojdzie po zakończeniu Okresu Promocji - by móc rozpocząć Darmowy Okres Próbny Revolut, wystarczy, że zrobisz to przed upływem wskazanego okresu 72 godzin.

Zaznaczamy, że w Darmowym Okresie Próbnym Revolut obowiązywać będzie Cię regulamin Twojego planu Premium (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Za okres objęty Darmowym Okresem Próbnym Revolut nie naliczymy żadnych opłat. Informację na temat długości darmowego okresu wybranego planu subskrypcji Premium przedstawimy Ci w panelu Promocji w Twojej Aplikacji Revolut przed rejestracją - informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie.

W Darmowym Okresie Próbnym Revolut przysługuje Ci prawo do anulowania planu Premium (Twój „czas na przemyślenie”), ale po jego zakończeniu obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania. Miej na względzie, że „czas na przemyślenie” obowiązuje w Darmowym Okresie Próbnym Revolut.

Jeśli w Darmowym Okresie Próbnym Revolut zamówisz kartę, a następnie anulujesz plan Premium przed zakończeniem Darmowego Okresu Próbnego Revolut, będziesz zobowiązany do zwrotu opłaty za dostawę karty. Do zwrotu opłaty za dostarczenie karty możesz również zostać zobowiązany, jeśli zamówiłeś drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut, a następnie postanowiłeś anulować plan Premium w trakcie trwania Twojego Darmowego Okresu Próbnego. Ma to na celu pokrycie naszych kosztów. Informacje na temat opłat związanych z dostarczaniem kart znajdziesz na stronie Opłat Premium.

Wraz z zakończeniem Darmowego Okresu Próbnego Revolut pozostaniesz na planie Premium (chyba że poinformujesz nas o innej decyzji) i obowiązywać zaczną standardowe zasady anulowania i wystawiania rachunków („czas na przemyślenie” przestanie obowiązywać). Nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną. Opłaty za plan Premium zaczniemy pobierać raz w miesiącu lub raz do roku, zależnie od Twojego wyboru w trakcie rejestracji na plan Premium.

Możesz również zakończyć swój plan Premium w dowolnym czasie po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego. Tym niemniej mogą wtedy obowiązywać opłaty. Więcej informacji na temat standardowych zasad anulowania mających zastosowanie po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego Revolut możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu Plus, Premium i Metal.


Jak uzyskać Ofertę Doładowania?


By otrzymać Ofertę Doładowania musisz spełnić kryteria uprawnienia i wykonać kroki opisane w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?”. Oferta Doładowania opiewa na kwotę:

- 50 £, jeśli mieszkasz w Zjednoczonym Królestwie;

- 50 €, jeśli mieszkasz we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Holandii lub Irlandii; lub

- 250 zł, jeśli mieszkasz w Polsce.

Przed otrzymaniem Oferty Doładowania musisz zamówić fizyczną kartę Revolut.

Twój rachunek osobisty Revolut doładujemy przy pomocy Oferty Doładowania po wydaniu następującej kwoty minimalnej:

- 500 £, jeśli mieszkasz w Zjednoczonym Królestwie;

- 500 €, jeśli mieszkasz we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Holandii lub Irlandii; lub

- 2500 zł, jeśli mieszkasz w Polsce.

Poza osiągnięciem powyższych minimalnych wydanych kwot, musisz również spełnić nasz wymóg dotyczący minimalnej liczby transakcji. Musisz dokonać co najmniej 20 (dwudziestu) oddzielnych transakcji o wartości co najmniej 5 (pięciu) £, jeśli mieszkasz w Zjednoczonym Królestwie, o wartości co najmniej 5 (pięciu) €, jeśli mieszkasz we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Belgii, Holandii lub Irlandii; bądź co najmniej o wartości 25 (dwudziestu pięciu) zł, jeśli mieszkasz w Polsce, przy pomocy swej karty Revolut. Musisz spełnić oba warunki - dotyczący minimalnych wydanych kwot i minimalnej liczby transakcji - by otrzymać Ofertę Doładowania. Nie martw się - by dokonać płatności nie musisz posiadać fizycznej karty: możesz w prosty sposób wygenerować kartę wirtualną w aplikacji i wykorzystać ją w tym celu. Przed otrzymaniem Oferty Doładowania musisz jednak zamówić fizyczną kartę Revolut.

By otrzymać Ofertę Doładowania, musisz zamówić fizyczną kartę Revolut i dokonać transakcji opiewających na minimalne wydane kwoty przy pomocy swej karty Revolut w terminie 8 tygodni od otwarcia Twojego rachunku osobistego Revolut, nawet jeśli okres 8 tygodni upłynie po zakończeniu Okresu Promocji. Oznacza to, że rachunek osobisty Revolut musi zostać pomyślnie otwarty przed upływem Okresu Promocji, ale nie ma znaczenia, czy do zamówienia fizycznej karty Revolut i dokonania transakcji opiewających na minimalne wydane kwoty dojdzie po zakończeniu Okresu Promocji - by móc otrzymać Ofertę Doładowania, wystarczy, że spełnisz wymagania przed upływem 8-tygodniowego terminu.

Nie ma znaczenia, czy płatności kartą Revolut dokonasz w transakcji z Groupon, czy jakimkolwiek innym handlowcem. Płatności takie muszą jednak stanowić rzeczywiste transakcje zakupu (np. transakcje kartą na rzecz dostawców usług płatniczych i przelewy pieniężne nie będą wliczane).

Wartość danej Oferty Doładowania zostanie uznana na Twoim rachunku w ciągu 7 dni od osiągnięcia danej minimalnej wydanej kwoty (z zastrzeżeniem niniejszego Regulaminu Promocji).

Po otrzymaniu Oferty Doładowania możesz ją wykorzystać w dowolnych płatnościach dokonywanych przy pomocy fizycznej lub wirtualnej karty Revolut.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?


 1. W przypadku użytkowników ze Zjednoczonego Królestwa, Promocję organizuje i oferuje Revolut Ltd, spółka z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD.
 2. W przypadku klientów z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Belgii, Holandii, Polski lub Irlandii, niniejszą Promocję organizuje i oferuje Revolut Bank UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa.
 3. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą końcową wspomnianą powyżej, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w zakresie indywidualnym lub dla całej Promocji. Prosimy o kontakt ze wsparciem, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnego świadczenia związanego z Promocją, które nie zostało Ci przyznane w związku z takowym przedterminowym zawieszeniem lub zakończeniem.
 4. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.
 5. Zgadzamy się na przyznanie Ci Darmowego Okresu Próbnego Revolut na określony czas (poinformujemy Cię o długości tego Darmowego Okresu Próbnego Revolut przed jego rozpoczęciem). Po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego Revolut obowiązywać będą normalne zasady wystawiania rachunków i anulowania. Nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną, a Darmowy Okres Próbny Revolut nie jest wliczany w ten 12-miesięczny okres. Informację na temat długości Twojego Darmowego Okresu Próbnego Revolut przedstawimy Ci w panelu Promocji w Aplikacji Revolut przed rejestracją; informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie. Nie możesz prosić nas o przedłużenie Promocji, jeśli ją przegapisz.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia jakiejkolwiek Oferty Doładowania, jaką otrzymałeś, jeśli uzyskałeś takową Ofertę Doładowania w wyniku oszustwa, naruszyłeś regulamin Twojego rachunku Revolut celem jej uzyskania, bądź jeśli poweźmiemy informację, iż nie przestrzegasz Regulaminu Promocji. Uznamy cofnięcie Oferty Doładowania za dokonane za Twoją zgodą, a płatność za autoryzowaną przez Ciebie.
 7. Jeśli zamkniesz swój rachunek osobisty Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub ograniczymy zakres Twojego rachunku przed terminem, w którym byliśmy zobowiązani przyznać Ci jakąkolwiek Ofertę Doładowania, bądź w okresie pomiędzy kwalifikacją do Oferty Doładowania i otrzymaniem Oferty Doładowania przysługującej Ci w ramach niniejszej Promocji, lub też jeśli Twój rachunek osobisty Revolut zostanie zawieszony, jego zakres ograniczony, bądź utracisz uprawnienie do Oferty Doładowania.
 8. Istnieje również możliwość wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią przyznanie Oferty Doładowania w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie czy pośrednie, poniesione w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut.
 9. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 10. Groupon będzie przesyłał informacje marketingowe swym istniejącym klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i elektronicznego marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych od Groupon, musisz określić swe preferencje marketingowe bezpośrednio u Groupon, ponieważ wykracza to poza zakres kontroli Revolut. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach niniejszej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.
 11. Uczestnicząc w niniejszej Promocji potwierdzasz, że rozumiesz, iż każda Oferta Doładowania może podlegać lokalnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym w krajach, w których niniejsza Promocja jest oferowana lub na terytorium, którego jesteś rezydentem. Ponosisz pełną odpowiedzialność za zapłatę wszelkich podatków, jakie mogą wynikać z otrzymania jakiejkolwiek Oferty Doładowania. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania podatkowe wynikające z otrzymania Oferty Doładowania w ramach niniejszej Promocji.
 12. Niniejszy regulamin został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy promocji nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie przetłumaczonej wersji. Wersja niniejszego regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.
 13. W przypadku klientów Revolut Ltd, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Anglii.
 14. W przypadku klientów Revolut Bank UAB, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej. Niezależnie od powyższego, możesz również odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Republice Litewskiej (lub przez sądy jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego UE, w którym mieszkasz).