Produkty

Loże na lotniskach

Karta LoungeKey

1. Kto może kupować karty wstępu do loży i korzystać z nich?

Karty wstępu do loży można zakupić w aplikacji i są one dostępne tylko dla użytkowników Revolut Premium i Revolut Metal. Pojedyncza karta wstępu do loży jest ważna przez jedną wizytę dla jednej osoby. Możesz kupić kilka kart wstępu do loży dla siebie i dla swoich gości.

Możemy aktualizować lub zmieniać ceny wstępu do loży, ale zawsze informujemy o tych cenach przed zakupem karty. Użytkownicy planów Revolut Premium i Metal mogą zakupić kartę wstępu do loży po obniżonej stawce finansowanej przez Revolut. Cena ta jest niższa w stosunku do standardowej ceny rynkowej karty wstępu do loży, która wynosi 22 GBP.

Przy zakupie karty wstępu do loży poprosimy Cię o podanie imienia i nazwiska osoby, która będzie korzystać z danej karty. Po zakupie karty wstępu do loży nie będzie już możliwa zmiana wprowadzonego imienia i nazwiska. Karty wstępu do loży nie podlegają przeniesieniu, a pasażer zostanie poproszony o okazanie dowodu tożsamości (np. paszportu) wraz z ważnym biletem lotniczym na ten sam dzień, wystawionym na to samo imię i nazwisko, które figuruje na karcie wstępu do loży.

2. Co się stanie, jeśli anuluję moją subskrypcję Premium/Metal?

Nadal będziesz mieć możliwość wykorzystania wszystkich karnetów karty wstępu do loży zakupionych w aplikacji. Nie będziesz jednak mógł kupić kolejnych karnetów karty wstępu do loży, chyba że ponownie aktywujesz subskrypcję Revolut Premium lub Metal.

3. Czy mogę otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystane karty wstępu do loży?

W ciągu 14 dni od daty zakupu możesz wystąpić o zwrot pieniędzy za niewykorzystane karty wstępu do loży. Możesz to zrobić, kontaktując się z nami za pośrednictwem naszej funkcji czatu w aplikacji.

4. Czy Revolut ponosi odpowiedzialność, jeśli coś pójdzie nie tak z moją kartą wstępu do loży?

Ta usługa jest świadczona przez stronę trzecią, dlatego Revolut nie może zagwarantować wstępu i dostępności do każdej loży wymienionej w aplikacji. Opisy lóż i zdjęcia w aplikacji są dostarczane przez naszego partnera, firmę LoungeKey, a Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w informacjach, które od niego otrzymujemy.

5. Jeszce odrobina przepisów

REGULAMIN FIRMY LOUNGEKEY

Podczas korzystania z usług dostępu do loży podlegasz regulaminowi naszego partnera, firmy LoungeKey, jak również warunkom użytkowania poszczególnych lóż, dostępnym w witrynie internetowej firmy LoungeKey.

SKARGI I SPORY

Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek spory lub roszczenia, które mogą wystąpić pomiędzy Tobą a firmą LoungeKey. Wszelkie pytania dotyczące usług oferowanych przez LoungeKey należy kierować bezpośrednio do firmy LoungeKey pod adres loungekeypass@loungekey.com.

ZASTOSOWANIE NA PRAWO LITEWSKIE

Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo litewskie.

WNOSZENIE ROSZCZEŃ PRZECIWKO NAM

Jeśli chcesz wnieść roszczenie przeciwko nam do sądu, sądy litewskie będą w stanie rozpatrzyć wszelkie kwestie związane z niniejszym regulaminem. Jeśli mieszkasz w innym kraju, możesz wnieść pozew w sądach właściwych dla Twojego miejsca zamieszkania.