Warunki promocji

Promocja Revolut x FREE NOW

Promocja Revolut x FREE NOW


Czego dotyczy ta Promocja?


W ramach Promocji Revolut x FREE NOW („Promocja”) Revolut oferuje użytkownikom FREE NOW z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoch, Polski, Portugalii i Zjednoczonego Królestwa („Kraje Objęte Promocją”), którzy zarejestrują się po raz pierwszy w Revolut i spełnią kryteria uprawnień:


 • plan subskrypcji Premium Revolut za darmo na 2 miesiące („Darmowy Okres Próbny”); oraz
 • ofertę zwrotu środków do kwoty 20 £, jeśli mieszkają w Zjednoczonym Królestwie; lub 100 PLN, jeśli mieszkają w Polsce; lub 20 €, jeśli mieszkają w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Irlandii, we Włoszech lub w Portugalii („Oferta Zwrotu Środków”).

Oferta Zwrotu Środków dotyczy zakupów dokonanych na FREE NOW przy pomocy fizycznej lub wirtualnej karty Revolut przez okres jednego miesiąca od otwarcia Rachunku Osobistego Revolut („Okres Zwrotu Środków”).

By otrzymać Ofertę Zwrotu Środków i Darmowy Okres Próbny musisz zarejestrować się w Revolut przy pomocy unikalnego linku od FREE NOW w okresie od 21 listopada 2022 r. od godz. 00:01 UT do 21 maja 2023 r. do godz. 23:59 UTC („Okres Promocji”).

Niniejszy Regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady Promocji i w trakcie udziału w niniejszej Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz regulaminu mającego zastosowanie do Twojego Rachunku Osobistego Revolut.


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?


Jeśli posiadasz już Rachunek Osobisty Revolut, nie jesteś uprawniony do udziału w niniejszej Promocji.

By stać się osobą uprawnioną do udziału w Promocji musisz:


 • Mieszkać pod adresem zlokalizowanym w jednym z Krajów Objętych Promocją; oraz
 • Otrzymać informacje marketingowe dotyczące niniejszej Promocji bezpośrednio od FREE NOW lub zobaczyć informacje marketingowe jej dotyczące w aplikacji FREE NOW i/lub w mediach społecznościowych FREE NOW i/lub otrzymać je za pośrednictwem wiadomości mailowej/powiadomienia push, które to informacje pozwolą Ci wykonać poniższe kroki celem skorzystania z Promocji. Informacje marketingowe otrzymasz od FREE NOW wyłącznie, jeśli podałeś już swoje dane osobowe FREE NOW i wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez FREE NOW informacji marketingowych.


Musisz również wykonać następujące kroki:


 • Kliknij unikalny link na banerze w aplikacji lub w wiadomości e-mail/SMS/powiadomieniu push/poście w mediach społecznościowych - link ten przekieruje Cię na stronę internetową Revolut, gdzie będziesz musiał podać swój numer telefonu. Po podaniu swego numeru telefonu zostaniesz przekierowany do procesu rejestracji celem otwarcia rachunku osobistego Revolut.
 • Wykonaj kroki potrzebne do otwarcia Rachunku Osobistego Revolut z planem Premium i przejdź nasz proces weryfikacyjny „Poznaj Swojego Klienta” („KYC”) przed upływem Okresu Promocji.
 • Przejdź proces wprowadzający do Revolut (oznacza to przejście procesu KYC) na podstawie adresu zarejestrowanego w jednym z Krajów Objętych Promocją), przy jednoczesnym braku ograniczeń dla Twojego rachunku, do końca Okresu Promocji.
 • Dokonaj doładowania na kwotę 20 £/ 20 €/ 20 PLN (zależnie od Twojej waluty bazowej).
 • Dokonaj jednej transakcji przy pomocy Twojego rachunku.


By otrzymać Ofertę Zwrotu Środków FREE NOW i Darmowy Okres Próbny, musisz wykonać powyższe kroki przed zakończeniem Okresu Promocji.


Jak uzyskać zwrot środków?


Jeśli spełniasz kryteria uprawnienia i wykonałeś kroki opisane w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?” przed upływem Okresu Promocji, będziesz mógł otrzymać Ofertę Zwrotu Środków zapewniającą zwrot środków do wysokości kwoty zakupu na FREE NOW, ale nie przekraczającego kwoty 20 £, jeśli mieszkasz w Zjednoczonym Królestwie, 100 PLN, jeśli mieszkasz w Polsce lub 20 €, jeśli mieszkasz w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Irlandii, we Włoszech lub w Portugalii.

Oferta Zwrotu Środków dotyczy wszelkich płatności dokonanych fizyczną lub wirtualną kartą Revolut w aplikacji i/lub na stronie internetowej FREE NOW w Okresie Zwrotu Środków. Oznacza to np., że jeśli Twój Rachunek Osobisty Revolut zostanie otwarty 1 grudnia, Oferta Zwrotu Środków będzie obowiązywać przez okres 30 dni od 1 grudnia. Zwrot środków uznamy na Twoim rachunku w terminie 7 dni od każdej płatności dokonanej wirtualną lub fizyczną kartą Revolut w aplikacji i/lub na stronie internetowej FREE NOW, z zastrzeżeniem warunków niniejszego Regulaminu. Jeśli w Okresie Zwrotu Środków dokonasz płatności przy pomocy wirtualnej lub fizycznej karty Revolut, ale płatność zostanie cofnięta lub będziesz ubiegać się o jej zwrot, nie będzie przysługiwać Ci Zwrot Środków, a jeśli już uznaliśmy go na Twoim rachunku, zastrzegamy sobie prawo do jego cofnięcia. W drugim z przypadków, uznamy cofnięcie transakcji zwrotu środków za dokonane za Twoją zgodą, a płatność za autoryzowaną przez Ciebie.


Jak rozpocząć mój Darmowy Okres Próbny Revolut?


Możesz rozpocząć swój Darmowy Okres Próbny Revolut i wziąć udział w Promocji, jeśli spełniasz kryteria uprawnienia i wykonałeś kroki, o których mowa w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?”. By rozpocząć Darmowy Okres Próbny Revolut musisz wykonać kroki pozwalające na ulepszenie Twojego Rachunku Osobistego Revolut do planu subskrypcji Premium w ciągu 72 godzin od pomyślnego otwarcia Twojego Rachunku Osobistego Revolut. Musisz wykonać te kroki, nawet jeśli wskazany okres 72 godzin upływa po zakończeniu Okresu Promocji. W praktyce oznacza to, że Rachunek Osobisty Revolut musi zostać pomyślnie otwarty przed upływem Okresu Promocji, ale nie ma znaczenia, czy do ulepszenia rachunku do planu subskrypcji Premium dojdzie po zakończeniu Okresu Promocji - by móc rozpocząć Darmowy Okres Próbny Revolut, wystarczy, że zrobisz to przed upływem wskazanego okresu 72 godzin.

Zaznaczamy, że w Darmowym Okresie Próbnym Revolut obowiązywać będzie Cię regulamin Twojego planu subskrypcji Premium (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Za okres objęty Darmowym Okresem Próbnym Revolut nie naliczymy żadnych opłat. Informację na temat długości darmowego okresu wybranego planu subskrypcji Premium przedstawimy Ci w panelu Promocji przed rejestracją. Informacje te znajdziesz również w niniejszym Regulaminie.

Wraz z upływem Darmowego Okresu Próbnego Revolut obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania i wystawiania rachunków, a my zaczniemy pobierać opłaty z tytułu subskrypcji. Opłaty zaczniemy pobierać raz w miesiącu lub raz do roku, zależnie od Twojego wyboru w trakcie rejestracji na płatny plan.

W Darmowym Okresie Próbnym Revolut przysługuje Ci prawo do anulowania wybranej subskrypcji (Twój „czas na przemyślenie”), ale po jej zakończeniu obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania.

Pamiętaj, że wszystkie nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną. Możesz zrezygnować z planów przedterminowo, ale obowiązywać mogą wtedy opłaty. Więcej informacji możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu Plus, Premium i Metal.


Zamówienie karty Premium

Jeśli w Darmowym Okresie Próbnym (w tym w czasie na przemyślenie) Revolut zamówisz kartę, a następnie anulujesz plan subskrypcji Premium przed zakończeniem Darmowego Okresu Próbnego Revolut, będziesz zobowiązany do zwrotu opłaty za dostawę karty. Ma to na celu pokrycie naszych kosztów. Z tej przyczyny najlepiej wstrzymać się z zamówieniem karty do czasu podjęcia decyzji o dalszym korzystaniu z planu.

Do zapłaty opłaty za dostarczenie karty możesz również zostać zobowiązany, jeśli zamówiłeś drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut, a następnie postanowiłeś anulować swoją subskrypcję w okresie „czasu na przemyślenie”. Informacje na temat opłat związanych z dostarczaniem kart znajdziesz na stronie Opłat Premium.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?


 1. W przypadku użytkowników ze Zjednoczonego Królestwa, Promocję organizuje i oferuje Revolut Ltd, spółka z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD.
 2. W przypadku klientów z Krajów Objętych Promocją innych niż Zjednoczone Królestwo, niniejszą Promocję organizuje i oferuje Revolut Bank UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa.
 3. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą końcową wspomnianą powyżej, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w zakresie indywidualnym lub dla całej Promocji. Prosimy o kontakt ze wsparciem, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnego świadczenia związanego z Promocją, które nie zostało Ci przyznane w związku z takowym przedterminowym zawieszeniem lub zakończeniem.
 4. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia. Jeśli zmienimy niniejszy Regulamin Promocji, jego zaktualizowaną wersję opublikujemy na naszej stron internetowej. Żadne zmiany w Regulaminie Promocji nie wpływają na Twoje prawa, jeśli dojdzie do nich w trakcie twojego uczestnictwa w Promocji.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia jakiegokolwiek zwrotu środków otrzymanego przez Ciebie w Okresie Promocji, jeśli płatność, dzięki której uzyskałeś zwrot środków zostanie Ci zwrócona, uzyskałeś takowy zwrot środków w wyniku oszustwa, naruszyłeś regulamin Twojego rachunku Revolut celem uzyskania zwrotu środków, bądź jeśli poweźmiemy informację, iż nie przestrzegasz Regulaminu Promocji. Uznamy cofnięcie transakcji zwrotu środków za dokonane za Twoją zgodą, a płatność za autoryzowaną przez Ciebie.
 6. Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut bądź jeśli zawiesimy lub ograniczymy zakres Twojego rachunku przed terminem, w którym byliśmy zobowiązani uznać zwrot środków na Twoim rachunku, bądź w okresie pomiędzy kwalifikacją do uznania i dokonaniem na rachunku uznania kwoty zwrotu środków przysługującego Ci w ramach niniejszej Promocji, utracisz uprawnienie do danego zwrotu środków.
 7. ​​Zgadzamy się na przyznanie Ci Darmowego Okresu Próbnego Revolut na określony okres czasu (poinformujemy Cię o długości tego Darmowego Okresu Próbnego Revolut przed jego rozpoczęciem). Po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego Revolut obowiązywać będą normalne zasady wystawiania rachunków i anulowania. Nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną, a Darmowy Okres Próbny Revolut nie jest wliczany w ten 12-miesięczny okres. Informację na temat długości Twojego Darmowego Okresu Próbnego Revolut przedstawimy Ci w panelu Promocji w Aplikacji Revolut przed rejestracją; informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie Promocji. Nie możesz prosić nas o przedłużenie Promocji, jeśli ją przegapisz.
 8. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 9. FREE NOW będzie przesyłał informacje marketingowe swym klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i elektronicznego marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych od FREE NOW, musisz określić swe preferencje marketingowe bezpośrednio u FREE NOW, ponieważ wykracza to poza zakres kontroli Revolut. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach niniejszej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.
 10. Niniejszy Regulamin Promocji został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy promocji nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie przetłumaczonej wersji. Wersja niniejszego Regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.
 11. W przypadku klientów Revolut Ltd, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Anglii.
 12. W przypadku klientów Revolut Bank UAB, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej. Niezależnie od powyższego, możesz również odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem Promocji będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Republice Litewskiej (lub przez sądy jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego UE, w którym mieszkasz).