Warunki promocji

Promocja Revolut x Badoo

Pobierz plik PDF

Promocja Revolut x Badoo


Czego dotyczy ta Promocja?

Revolut oferuje klientom standardowym Badoo w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Hiszpanii i Polsce możliwość pierwszej rejestracji w Revolut i otrzymania:

 • planu subskrypcji Badoo Premium Plus za darmo na 6 miesięcy („Darmowy Okres Próbny Badoo”). Darmowy Okres Próbny Badoo nie przysługuje, jeśli posiadasz już aktywne konto Badoo Premium; oraz
 • subskrypcji Premium Revolut na 3 miesiące („Darmowy Okres Próbny Revolut”);

(dalej razem: „Promocja”).

By móc skorzystać z Promocji musisz zarejestrować się w Revolut za pośrednictwem unikalnego linku przesłanego przez Badoo od 28 września 2022 r. od godz. 00:00 BST do 28 października 2022 r. do godz. 23:59 BST („Okres Promocji”) i spełnić kryteria uprawnienia przedstawione poniżej.

Niniejszy Regulamin („Regulamin Promocji”) określa zasady Promocji i w trakcie udziału w niniejszej Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz regulaminu mającego zastosowanie do Twojego Rachunku Osobistego Revolut.


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?

By stać się osobą uprawnioną do udziału w Promocji musisz:

 1. Mieszkać w Zjednoczonym Królestwie, Niemczech, Hiszpanii lub Polsce; oraz
 2. Zarejestrować się po raz pierwszy w Revolut przy pomocy unikalnego linku z aplikacji Badoo lub udostępnionego w mediach społecznościowych Badoo (informacje marketingowe otrzymasz od Badoo wyłącznie, jeśli podałeś już swoje dane osobowe Badoo i wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez nie informacji marketingowych).

Musisz również wykonać następujące kroki: Po kliknięciu w unikalny link zostaniesz przekierowany na stronę internetową Revolut, gdzie zostaniesz poproszony o podanie swego numeru telefonu; oraz

 1. Wykonaj kroki potrzebne do otwarcia rachunku osobistego Revolut i przejdź nasz proces weryfikacyjny „Poznaj Swojego Klienta” („KYC”), przy jednoczesnym braku jakichkolwiek ograniczeń dla Twojego rachunku, przed upływem Okresu Promocji; oraz
 2. Aktywuj Okres Próbny Revolut Premium i skorzystaj ze swej wirtualnej lub fizycznej karty Revolut, by dokonać pięciu (5) kwalifikujących transakcji na kwotę co najmniej 1,00 USD (każda dalej: „Kwalifikująca Transakcja”) przed upływem Okresu Promocji, by skorzystać z Okresu Próbnego Premium Badoo.

Pamiętaj: Jeśli posiadasz już rachunek Revolut lub Konto Premium Badoo, nie jesteś uprawniony do udziału w niniejszej Promocji;

Oferta Badoo Premium Plus będzie niedostępna, jeśli w przeszłości skorzystałeś już z darmowego okresu próbnego czy płatnej funkcji.

Po wykonaniu powyższych czynności, staniesz się uprawniony do udziału w Promocji i będziesz musiał wykonać kroki opisane poniżej, by rozpocząć Darmowy Okres Próbny Revolut i Darmowy Okres Próbny Badoo.


Jak rozpocząć mój Darmowy Okres Próbny Revolut?

By rozpocząć Darmowy Okres Próbny Revolut musisz ulepszyć swój rachunek Revolut do planu subskrypcji Premium w ciągu 72 godzin od otwarcia Twojego rachunku Revolut. Choć musisz przejść proces wprowadzenia bez nałożenia jakichkolwiek ograniczeń dla Twojego rachunku Revolut przed końcem Okresu Promocji, nie ma znaczenia, czy do ulepszenia do poziomu Premium dojdzie dopiero po zakończeniu Okresu Promocji. Musisz jedynie dokonać tego przed upływem 72 godzin, a Twój Darmowy Okres Próbny Revolut rozpocznie się z chwilą ulepszenia.

Zaznaczamy, że w Darmowym Okresie Próbnym Revolut obowiązywać będzie Cię regulamin Twojego planu subskrypcji Premium (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Za okres objęty Darmowym Okresem Próbnym Revolut nie naliczymy żadnych opłat. Informację na temat długości darmowego okresu wybranego planu subskrypcji Premium przedstawimy Ci w panelu Promocji przed rejestracją - informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie.

W Darmowym Okresie Próbnym Revolut przysługuje Ci prawo do anulowania planu Premium (Twój „Czas na Przemyślenie”). Czas na Przemyślenie obowiązuje w Darmowym Okresie Próbnym Revolut.

Jeśli w Darmowym Okresie Próbnym Revolut zamówisz kartę, a następnie anulujesz plan subskrypcji Premium przed zakończeniem Darmowego Okresu Próbnego, możemy ją dezaktywować i zobowiązać Cię do zwrotu opłaty za dostawę karty (opłata ta różni się, zależnie od Twojego miejsca zamieszkania, ale przed obniżeniem poziomu zobaczysz odpowiednią informację w aplikacji). Jeśli zamówiłeś drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut, a następnie postanowiłeś anulować swój plan subskrypcji Premium w okresie Czasu na Przemyślenie, możesz zostać zobowiązany do zapłaty opłaty za dostawę karty. Informacje na temat opłat związanych z dostarczaniem kart znajdziesz na stronie Opłat.

Wraz z zakończeniem Darmowego Okresu Próbnego Revolut, pozostaniesz na Planie Premium, chyba że poinformujesz nas o innej decyzji i obowiązywać zaczną standardowe zasady anulowania i wystawiania rachunków (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Nasz plan Premium jest planem 12-miesięcznym, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną, a Darmowy Okres Próbny Revolut nie jest wliczany w ten 12-miesięczny okres. Wraz z upływem Darmowego Okresu Próbnego Revolut, opłaty za plan Premium zaczniemy pobierać raz w miesiącu lub raz do roku, zależnie od Twojego wyboru w trakcie rejestracji na plan Premium.

Możesz również zakończyć swoją subskrypcję Premium w dowolnym czasie po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego Revolut. Tym niemniej w takim przypadku możesz być zobowiązany do zapłaty opłat. Więcej informacji na temat standardowych zasad anulowania mających zastosowanie po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego Revolut możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu Plus, Premium i Metal.


Jak rozpocząć mój Darmowy Okres Próbny Badoo?

Z Oferty Subskrypcji Badoo będziesz mógł skorzystać po dokonaniu pięciu (5) płatności fizyczną lub wirtualną kartą Revolut z nowego rachunku Premium Revolut.

W ciągu 7 dni od dokonania pierwszej płatności z rachunku Revolut, Revolut prześle Ci w wiadomości mailowej unikalny link do Darmowego Okresu Próbnego Badoo. Kliknij „Skorzystaj z oferty” w wiadomości mailowej, by zostać przekierowanym na stronę internetową Badoo. Otrzymasz instrukcję utworzenia nowego konta Badoo lub zalogowania się do Twojego istniejącego konta standardowego. Pamiętaj, że Darmowy Okres Próbny Badoo nie przysługuje, jeśli posiadasz już aktywne konto Badoo Premium.

Po utworzeniu nowego konta Badoo lub zalogowaniu się do istniejącego konta standard, do Twojego konta automatycznie dodana zostanie darmowa subskrypcja Badoo Premium Plus na 6 miesięcy. Choć rachunek Premium Revolut musi zostać otwarty przed zakończeniem Okresu Promocji, z oferty Darmowego Okresu Próbnego Badoo będziesz mógł skorzystać przez 60 dni od otrzymania wiadomości mailowej.

Wraz z zakończeniem Darmowego Okresu Próbnego Badoo Twoje konto Badoo Premium Plus zostanie zamknięte. Jeśli będziesz chciał nadal korzystać z konta Badoo Premium Plus, będziesz musiał uiścić odpowiednie opłaty za subskrypcję.

W Darmowym Okresie Próbnym Badoo obowiązuje Cię regulamin Badoo dla konta Badoo Premium Plus. Upewnij się, że znasz treść regulaminu i opłaty mające zastosowanie do Twojego konta Badoo.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?

 1. W przypadku użytkowników ze Zjednoczonego Królestwa, Promocję organizuje i oferuje Revolut Ltd, spółka z siedzibą pod adresem 7 Westferry Circus, Londyn, E14 4HD. W przypadku klientów mieszkających w Niemczech, Hiszpanii i Polsce, Promocję organizuje i oferuje Revolut Bank UAB, spółka z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa.
 2. Promocja podlega warunkom niniejszego Regulaminu Promocji. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.
 3. ​​Zgadzamy się na przyznanie Ci Darmowego Okresu Próbnego Revolut na określony czas (poinformujemy Cię o długości tego Darmowego Okresu Próbnego Revolut przed jego rozpoczęciem). Nie możesz prosić nas o zaproszenie do Promocji, jeśli nie jesteś uprawniony do udziału w niej, ani prosić na o jej przedłużenie, jeśli ją przegapisz.
 4. W Darmowym Okresie Próbnym Badoo obowiązuje Cię regulamin Badoo dla konta Badoo. Upewnij się, że znasz treść regulaminu i opłaty mające zastosowanie do Twojego konta Badoo. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, zapytania lub roszczenia jakie możesz mieć w stosunku do swego konta Badoo.
 5. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 6. Badoo będzie przesyłać informacje marketingowe swym istniejącym klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i elektronicznego marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych od Badoo, musisz określić swe preferencje marketingowe bezpośrednio u Badoo, ponieważ wykracza to poza zakres kontroli Revolut. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach niniejszej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.
 7. Oficjalną wersją niniejszego regulaminu jest wersja w języku angielskim. Możemy z uprzejmości dostarczyć tłumaczenia, jednakże wersja w języku angielskim pozostanie wersją obowiązującą i będzie służyć za podstawę we wszelkich sporach i postępowaniach prawnych.
 8. W przypadku klientów Revolut Ltd, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Anglii i Walii. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Anglii.
 9. W przypadku klientów Revolut Bank UAB, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej. Niezależnie od powyższego, możesz również odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym regulaminem będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Republice Litewskiej (lub przez sądy jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego UE, w którym mieszkasz).