Regulamin promocji Revolut i Autopay 2020

Polska

Regulamin promocji „Cashback z Autopay i Revolut” obowiązuje od 14.02.2020 roku do 08.03.2020

I. Przedmiot regulaminu

 1. W niniejszym regulaminie opisaliśmy zasady promocji „Cashback z Autopay i Revolut” (dalej: „​Promocja​”), w ramach której użytkownicy kart Revolut, którzy zostaną nowymi użytkownikami Autopay mogą opłacić dwa przejazdy autostradą za pomocą aplikacji Autopay, używając karty Revolut, i otrzymać zwrot 20% środków za przejazd w maksymalnej sumarycznej kwocie 30 zł. Dodatkowo nowi użytkownicy Revolut, którzy zarejestrują się z linkiem promocyjnym, otrzymają doładowanie na konto Revolut w wysokości 20 zł.
 2. Współorganizatorami Promocji są: ​Blue Media spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod pocztowy: 81-718, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, NIP 585-13-51-185, Regon 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości opłaconym) ​(„​Autopay​”) oraz Revolut Ltd, spółką założoną na terytorium Anglii i Walii, o numerze 08804411, której siedziba znajduje się pod adresem 9th Floor, 107 Cheapside, Londyn, EC2V 6DN, Wielka Brytania („​Revolut​”).

II. Czas obowiązywania Promocji

 1. Z Promocji można skorzystać od 14.02.2020-08.03.2020. r. Wszyscy Uczestnicy, którzy dokonają płatności za przejazd w aplikacji Autopay kartą Revolut, otrzymają zwrot środków zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.

III. Definicje

 1. ​Uczestnik ​– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, będąca konsumentem, która posiada konto i kartę w aplikacji Revolut oraz konto w aplikacji Autopay i weźmie udział w niniejszej Promocji.

IV. Zasady Promocji

 1. W Promocji każdy Uczestnik, który:

  a. Założy aplikację Autopay, opłaci przejazd autostradą za pomocą aplikacji Autopay wybierając jako metodę płatności kartę płatniczą Revolut, otrzyma 20% zwrot środków za dwa przejazdy o maksymalnej sumarycznej wysokości 30 zł (zwany dalej ​“Bonusem Autopay”​)

  b. kliknie w link promocyjny (zwany dalej „​Linkiem​”) i poda swój numer telefonu w celu rejestracji konta w Revolut, a następnie zweryfikuje konto doładowaniem na kwotę 20 zł, dostanie bonus w wysokości 20 zł w formie przelewu na utworzone konto w Revolut (zwany dalej „​Bonusem Revolut​”).

 2. Linki umożliwiające skorzystanie z Bonusu Revolut dostępne będą w materiałach promocyjnych Autopay i Revolut w internecie oraz w Aplikacji Autopay.
 3. Uczestnik może otrzymać jeden z bonusów (Bonus Autopay lub Bonus Revolut) lub każdy z nich, jeśli spełni warunki opisane w niniejszym regulaminie.

​V. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z przyznaniem Bonusu Autopay rozpatruje Autopay na zasadach określonych w § IX Regulaminu Aplikacji Autopay.
 2. Reklamacje związane z przyznaniem Bonusu Revolut rozpatruje Revolut na zasadach określonych na stronie internetowej: https://www.revolut.com/pl-PL/help/wiecej/promocje/zamowienie-darmowej-karty

VI. Zasady przetwarzania danych osobowych, postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z wzięciem udziału w Promocji w celu otrzymania Bonusu Autopay jest Autopay.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z wzięciem udziału w Promocji w celu otrzymania Bonusu Revolut jest Revolut Ltd z siedzibą pod adresem 9th Floor, 107 Cheapside, Londyn, EC2V 6DN, Wielka Brytania. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności Revolut dostępnej na stronie https://www.revolut.com​
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminów opublikowanych na stronie ​https://www.revolut.com/pl-PL/legal oraz Polityka prywatności Revolut.