Warunki promocji

Regulamin Promocji Partnerskiej - Darmowy Okres Próbny i Doładowanie

Regulamin Promocji Partnerskiej - Darmowy Okres Próbny i Doładowanie


Promocja Revolut x Partner


Czego dotyczy ta Promocja?

W ramach Promocji Revolut x Partner („Promocja”) Revolut oferuje użytkownikom z Polski możliwość pierwszej rejestracji w Revolut i otrzymania:

 • planu subskrypcji Premium za darmo na 3 miesiące („Darmowy Okres Próbny”); oraz
 • Oferty Doładowania - kwoty 50 zł w formie doładowania, którą można wykorzystać przy dokonywaniu płatności przy pomocy fizycznej lub wirtualnej karty Revolut. Dostęp do 50 zł uzyskasz po dokonaniu Twojej pierwszej płatności przy pomocy fizycznej lub wirtualnej karty Revolut. Ta pierwsza transakcja przy pomocy karty Revolut może opiewać na dowolną kwotę powyżej 0 zł i może stanowić płatność dokonaną na rzecz dowolnego handlowca.

By otrzymać Darmowy Okres Próbny i Ofertę Doładowania musisz zarejestrować się w Revolut przy pomocy unikalnego linku od Partnera, który promuje Darmowy Okres Próbny i Ofertę Doładowania („Partner”) w okresie od 14 lutego 2022 r. od godz. 00:00 GMT do 31 marca 2022 r. do godz. 23:59 GMT („Okres Promocji”).

Niniejszy Regulamin („RegulaminPromocji”) określa zasady Promocji i w trakcie udziału w niniejszej Promocji jesteś zobowiązany/a do przestrzegania Regulaminu Promocji oraz regulaminu mającego zastosowanie do Twojego Rachunku Osobistego Revolut.


Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?

By stać się osobą uprawnioną do udziału w Promocji musisz:

 • Mieszkać pod adresem zlokalizowanym w Polsce; oraz
 • Otrzymać informacje marketingowe dotyczące niniejszej Promocji bezpośrednio od Partnera lub zobaczyć informacje marketingowe jej dotyczące w aplikacji Partnera i/lub na stronie internetowej Partnera i/lub w jego mediach społecznościowych, które to informacje pozwolą Ci wykonać poniższe kroki celem skorzystania z Promocji (wiadomość mailową/SMS/powiadomienie push otrzymasz od Partnera wyłącznie, jeśli podałeś już swoje dane osobowe Partnerowi i wyraziłeś zgodę na przesyłanie przez niego informacji marketingowych).

Musisz również wykonać następujące kroki:

 • Kliknij unikalny link do Promocji na stronie internetowej Partnera lub unikalny link do Promocji otrzymany w wiadomości mailowej/SMS/powiadomieniu push od Partnera - po kliknięciu w link zostaniesz przekierowany na stronę internetową Revolut, gdzie będziesz musiał podać swój numer telefonu. Po podaniu swego numeru telefonu zostaniesz przekierowany do procesu rejestracji celem otwarcia Rachunku Osobistego Revolut i zaoferowany zostanie ci Darmowy Okres Próbny;
 • Wykonaj kroki potrzebne do otwarcia Rachunku Osobistego Revolut i przejdź nasz proces weryfikacyjny „Poznaj Swojego Klienta” („KYC”) przed upływem Okresu Promocji. Jeśli posiadasz już Rachunek Osobisty Revolut, nie jesteś uprawniony do udziału w niniejszej Promocji; oraz
 • Przejdź proces wprowadzający do Revolut (oznacza to przejście procesu KYC na podstawie adresu zarejestrowanego w Polsce), a dla Twojego rachunku nie mogą zostać wprowadzone żadne ograniczenia do końca Okresu Promocji.

By otrzymać Darmowy Okres Próbny i Ofertę Doładowania, musisz wykonać powyższe kroki przed zakończeniem Okresu Promocji.


Jak rozpocząć mój Darmowy Okres Próbny?

Możesz rozpocząć swój Darmowy Okres Próbny i wziąć udział w Promocji, jeśli spełniasz kryteria uprawnienia i wykonałeś kroki, o których mowa w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?”. By rozpocząć Darmowy Okres Próbny musisz wykonać kroki pozwalające na ulepszenie Twojego Rachunku Osobistego Revolut do planu subskrypcji Premium w ciągu 72 godzin od pomyślnego otwarcia Twojego Rachunku Osobistego Revolut, nawet jeśli wskazany okres 72 godzin upływa po zakończeniu Okresu Promocji. Oznacza to, że Rachunek Osobisty Revolut musi zostać pomyślnie otwarty przed upływem Okresu Promocji, ale nie ma znaczenia, czy do ulepszenia rachunku do planu subskrypcji Premium dojdzie po zakończeniu Okresu Promocji - by móc rozpocząć Darmowy Okres Próbny, wystarczy, że zrobisz to przed upływem wskazanego okresu 72 godzin.

Zaznaczamy, że w Darmowym Okresie Próbnym obowiązywać będzie Cię regulamin Twojego planu subskrypcji Premium (patrz Regulamin Plus, Premium i Metal). Za okres objęty Darmowym Okresem Próbnym nie naliczymy żadnych opłat. Darmowy Okres Próbny obejmuje trzy miesiące planu subskrypcji Premium za darmo. Informacje te znajdziesz również w panelu Promocji w Twojej Aplikacji Revolut. Wraz z upływem Darmowego Okresu Próbnego obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania i wystawiania rachunków, a my zaczniemy pobierać opłaty z tytułu subskrypcji raz w miesiącu lub raz do roku, zależnie od Twojego wyboru w trakcie rejestracji na płatny plan. Jeśli w Darmowym Okresie Próbnym zamówisz kartę, a następnie anulujesz plan subskrypcji Premium przed zakończeniem Darmowego Okresu Próbnego, będziesz zobowiązany do zwrotu wartości karty. Ma to na celu pokrycie naszych kosztów. Z tej przyczyny najlepiej wstrzymać się z zamówieniem karty do czasu podjęcia decyzji o dalszym korzystaniu z planu.

W Darmowym Okresie Próbnym przysługuje Ci prawo do anulowania planu subskrypcji Premium (Twój „czas na przemyślenie”), ale po jego zakończeniu obowiązywać zaczną normalne zasady anulowania.

Pamiętaj, że wszystkie nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną. Możesz zrezygnować z planów przedterminowo, ale obowiązywać mogą wtedy opłaty. Więcej informacji możesz znaleźć w sekcji „Opłaty za obniżenie poziomu subskrypcji Plus, Premium lub Metal” Regulaminu Plus, Premium i Metal.

Zamówienie karty Premium

Jeśli anulujesz nowy plan subskrypcji Premium w okresie „czasu na przemyślenie”, ale zamówiłeś kartę, będziesz musiał zapłacić opłatę za dostarczenie karty. Do zapłaty opłaty za dostarczenie karty możesz również zostać zobowiązany, jeśli zamówiłeś drugą kartę lub dodatkowe karty Revolut, a następnie postanowiłeś anulować swój plan subskrypcji Premium w okresie „czasu na przemyślenie”. Informacje na temat opłat związanych z dostarczaniem kart znajdziesz na stronie Opłat Premium.


Jak uzyskać Ofertę Doładowania?

Jeśli spełniasz kryteria uprawnienia i wykonasz kroki opisane w sekcji „Co muszę zrobić, by wziąć udział w Promocji?”, po dokonaniu pierwszej płatności przy pomocy wirtualnej lub fizycznej karty Revolut na Twoim rachunku Revolut uznana zostanie kwota 50 zł (będzie to stanowić Twoją Ofertę Doładowania). Ta pierwsza transakcja przy pomocy karty Revolut może opiewać na dowolną kwotę powyżej 0 zł i może stanowić płatność dokonaną na rzecz dowolnego handlowca. By otrzymać Ofertę Doładowania, pierwszej transakcji kartą Revolut musisz dokonać przed upływem Okresu Promocji. Wartość Oferty Doładowania zostanie uznana na Twoim rachunku w ciągu 3 dni od dokonania pierwszej transakcji kartą.


Jakie inne informacje prawne powinienem znać?

 1. Niniejszą promocje organizuje i oferuje Revolut Payments UAB, spółka zarejestrowana i posiadająca pozwolenie wydane w Republice Litewskiej, o numerze spółki 304940980, z siedzibą pod adresem Konstitucijos ave. 21B, 08130 Wilno, Litwa.
 2. Możemy zawiesić lub zakończyć Promocję przed datą końcową wspomnianą powyżej, jeśli uznamy, wedle naszej uzasadnionej opinii, iż Promocja wykorzystywana jest w sposób stanowiący nadużycie lub może mieć ona negatywny wpływ na wartość firmy lub reputację Revolut. Możemy tego dokonać w zakresie indywidualnym lub dla całej Promocji. Prosimy o kontakt ze wsparciem, jeśli uważasz, że kwalifikujesz się do konkretnego świadczenia związanego z Promocją, które nie zostało Ci przyznane w związku z takowym przedterminowym zawieszeniem lub zakończeniem.
 3. Możemy anulować Promocję lub zmienić Regulamin Promocji w dowolnym czasie bez uprzedniego zawiadomienia.
 4. Zgadzamy się na przyznanie Ci Darmowego Okresu Próbnego na określony czas (poinformujemy Cię o długości tego Darmowego Okresu Próbnego przed jego rozpoczęciem). Po zakończeniu Darmowego Okresu Próbnego obowiązywać będą normalne zasady wystawiania rachunków i anulowania. Nasze płatne plany są planami 12-miesięcznymi, niezależnie od tego, czy wybierzesz płatność miesięczną czy roczną, a Darmowy Okres Próbny nie jest wliczany w ten 12-miesięczny okres. Informację na temat długości Twojego Darmowego Okresu Próbnego przedstawimy Ci w panelu Promocji w Aplikacji Revolut przed rejestracją; informacje takie będziesz mógł również znaleźć w niniejszym Regulaminie. Nie możesz prosić nas o przedłużenie Promocji, jeśli ją przegapisz.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia Oferty Doładowania w trakcie lub po Okresie Promocji, jeśli płatność, dzięki której uzyskałeś Ofertę Doładowania zostanie Ci zwrócona, Ofertę Doładowania uzyskałeś w wyniku oszustwa, naruszyłeś regulamin Twojego rachunku Revolut celem uzyskania Oferty Doładowania, bądź jeśli poweźmiemy informację, iż nie przestrzegasz Regulaminu Promocji. Uznamy cofnięcie Oferty Doładowania za dokonane za Twoją zgodą, a płatność za autoryzowaną przez Ciebie.
 6. Jeśli zamkniesz swój rachunek Revolut, bądź jeśli zawiesimy lub ograniczymy zakres Twojego rachunku przed terminem, w którym byliśmy zobowiązani przyznać Ci Ofertę Doładowania, bądź w okresie pomiędzy kwalifikacją do Oferty Doładowania i otrzymaniem Oferty Doładowania przysługującej Ci w ramach niniejszej Promocji, utracisz uprawnienie do Oferty Doładowania.
 7. Istnieje również możliwość wystąpienia zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut, które uniemożliwią przyznanie Oferty Doładowania w ramach niniejszej Promocji. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie czy pośrednie, poniesione w wyniku zdarzeń pozostających poza kontrolą Revolut.
 8. Jeśli będziemy posiadać uzasadnione podstawy, by uznać, że uczestniczyłeś w jakimkolwiek oszustwie lub istotnym nadużyciu dotyczącym niniejszej Oferty (np. próba uzyskania nieuczciwej korzyści przy pomocy oszustwa), możemy - wedle naszego wyłącznego uznania - podjąć kroki, które uznamy za słuszne w danej sytuacji.
 9. Partner będzie przesyłał informacje marketingowe swym istniejącym klientom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych i elektronicznego marketingu bezpośredniego. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych od Partnera, musisz określić swe preferencje marketingowe bezpośrednio u Partnera, ponieważ wykracza to poza zakres kontroli Revolut. Jeśli zarejestrujesz się w Revolut w ramach niniejszej Promocji, Revolut będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z naszą polityką prywatności.
 10. Niniejszy regulamin został opublikowany w języku angielskim, a wszelkie jego tłumaczenia zapewniono dla wygody i stanowią jedynie nieoficjalne tłumaczenie. Uczestnicy promocji nie mogą dochodzić jakichkolwiek praw na podstawie przetłumaczonej wersji. Wersja niniejszego regulaminu w języku angielskim stanowi wersję nadrzędną, ostateczną i wiążącą. We wszelkich postępowaniach prawnych wykorzystywana będzie wersja angielska.
 11. W przypadku klientów Revolut Payments UAB, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, niniejszy Regulamin Promocji podlega i interpretowany będzie zgodnie z przepisami prawa Republiki Litewskiej. Niezależnie od powyższego, możesz również odwołać się do zasad obowiązkowej ochrony konsumentów kraju EOG, w którym mieszkasz. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem Promocji będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy w Republice Litewskiej (lub przez sądy jakiegokolwiek Państwa Członkowskiego UE, w którym mieszkasz).