W czym możemy pomóc?

Czy moje pieniądze są bezpieczne?

Sposób zabezpieczenia pieniędzy przez Revolut zależy od podmiotu Revolut, w którym dokonano rejestracji. Aby dowiedzieć się, który to podmiot w Twoim przypadku:

  1. Otwórz aplikację Revolut
  2. Kliknij pozycję „Pulpit” lub ikonę swojego profilu
  3. Kliknij ikonę ustawień
  4. Przewiń do dołu strony

Jeśli rejestracji dokonano w podmiocie Revolut LTD

Tak. Jako instytucja obsługująca elektroniczne instrumenty płatnicze, musimy „zabezpieczać” pieniądze otrzymywane od (lub dla) klientów takich jak Ty.

„Zabezpieczanie” oznacza deponowanie otrzymywanych od Ciebie (lub dla Ciebie) pieniędzy na klienckim koncie bankowym. Pieniądze zgromadzone na tych kontach klienckich są przechowywane przez nas w Twoim imieniu. Posiadamy konta klienckie w różnych dużych bankach (które spełniają wymagania nasze oraz naszego organu regulacyjnego).

Zabezpieczanie chroni naszych klientów, ponieważ jeśli firma Revolut przestanie być wypłacalna, pieniądze na tych kontach posłużą do wypłacenia pieniędzy Tobie (oraz innym naszym klientom), zanim uregulujemy zobowiązania wobec innych stron.

Ponieważ konto, które u nas posiadasz, jest kontem w elektronicznych środkach płatniczych (a nie bankowym), Twoje pieniądze nie są objęte programem Financial Services Compensation Scheme.

Powiązane artykuły