W czym możemy pomóc?

Dlaczego muszę zweryfikować swoją tożsamość?

Aby korzystać z konta Revolut, trzeba zweryfikować swoją tożsamość. Polityka ta jest zgodna z regulacją bankową znaną jako „Poznaj swojego klienta” (ang. Know Your Customer, KYC) lub „Należyta staranność wobec klienta” (ang. Customer Due Diligence, CDD). Proces weryfikacji tożsamości klientów umożliwia przeciwdziałanie korupcji i oszustwom.

Powiązane artykuły