W czym możemy pomóc?

Czym jest dynamiczne przeliczanie walut (DCC)?

Czasami bankomat lub terminal płatniczy może zapytać Cię, czy obciążyć konto w innej walucie niż ta, w której próbujesz dokonać transakcji. Na przykład bankomat w Wielkiej Brytanii może Ci wydać GBP, ale obciążyć Cię w USD.

Aby mieć pewność, że korzystasz z najlepszego kursu wymiany, musisz zawsze wybierać obciążenie w walucie lokalnej kraju, w którym przebywasz.

Jeśli jesteś w Tajlandii, wybierz baty tajlandzkie, w Hiszpanii — euro, a w USA — dolary amerykańskie. Jeśli wybierzesz opcję „z wymianą walut”, dostawca usług bankomatowych może zastosować własny kurs wymiany walut, który nie będzie kursem międzybankowym.

Dlaczego odrzucona oferta przewalutowania zaoferowana przez bankomat została zrealizowana?

Jeśli odrzucisz transakcję przewalutowania w momencie dokonywania płatności, ale mimo to zostanie ona zrealizowana, możemy w Twoim imieniu otworzyć spór z żądaniem obciążenia zwrotnego. Aby przesłać formularz obciążenia zwrotnego, przejdź do historii swoich transakcji, wybierz transakcję, którą chcesz zgłosić, i wciśnij przycisk „Zgłoś problem”. W tym miejscu możesz przesłać formularz.

Uwaga: obciążenie zwrotne może dotyczyć zarówno wypłat z bankomatów, jak i płatności kartą.

Powiązane artykuły