W czym możemy pomóc?

Dlaczego dane mojego lokalnego konta nie są widoczne w aplikacji Revolut?

Niestety, od 18 marca 2021 roku Revolut nie będzie już miał dostępu do lokalnych systemów płatniczych, a wszyscy nasi klienci powrócą do swoich numerów IBAN zaczynających się od LT.

Nie możemy już oferować nowym użytkownikom Revolut lokalnych danych kont, a od 18 marca 2021 roku obecni użytkownicy nie będą mieli dostępu do swoich lokalnych danych kont i powrócą do swoich numerów IBAN zaczynających się od LT.

Powiązane artykuły