W czym możemy pomóc?

Czy nadal mogę otrzymywać wynagrodzenie na konto Revolut?

Jeśli obecnie otrzymujesz wynagrodzenie na swoje konto Revolut przy użyciu danych konta lokalnego, musisz o tej zmianie poinformować swojego pracodawcę. W przypadku niektórych pracodawców wypłacanie wynagrodzenia przy użyciu numeru IBAN może okazać się niemożliwe. W takim przypadku, aby móc otrzymywać wynagrodzenie, musisz przekazać pracodawcy numer nowego konta lokalnego.  


Od 24 marca 2021 roku (dla klientów z Wielkiej Brytanii) lub 5 kwietnia 2021 roku (dla klientów z EOG) płatności dokonywane przy użyciu danych konta lokalnego w koronach czeskich i forintach nie będą księgowane. Oznacza to, że nie będzie można otrzymywać na to konto swojego wynagrodzenia. W związku z tym jak najszybciej przekaż pracodawcy dane nowego konta, aby móc otrzymać wynagrodzenie zgodnie z harmonogramem wypłat. Revolut nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności powstałe w wyniku niepowiadomienia pracodawcy o zmianie danych konta, w tym za ewentualny zwrot wynagrodzenia na jego konto. 

Powiązane artykuły