W czym możemy pomóc?

Co zrobić, jeśli mój numer IBAN do przelewów SEPA nie jest akceptowany?

Numer IBAN Twojego konta Revolut w EUR zaczynający się od liter GB lub LT powinien być akceptowany na terenie całego obszaru SEPA (Jednolitego Obszaru Płatności w Euro). Dzięki niemu możesz nie tylko wysyłać i otrzymywać płatności, ale także tworzyć polecenia zapłaty czy otrzymywać wynagrodzenie z pracy.

Dyskryminacja ze względu na IBAN ma miejsce wtedy, gdy pracodawca lub firma w obszarze SEPA odmawia korzystania z numeru IBAN Twojego konta w EUR, ponieważ zaczyna się on od GB lub LT. Stanowi to nie tylko utrudnienie, ale również naruszenie Artykułu 9 Rozporządzenia SEPA.

Odwiedź nasz blog, aby dowiedzieć się więcej o dyskryminacji ze względu na IBAN, i jak możemy pomóc Ci ją zwalczyć.

Powiązane artykuły