W czym możemy pomóc?

Jak mogę zarządzać spłatą kredytu?

W przypadku kredytów gotówkowych wstępny harmonogram spłat znajdziesz w umowie kredytowej zapisanej w aplikacji. Możesz też przejść do strony głównej aplikacji, wejść w zakładkę Kredyt, wybrać odpowiedni kredyt gotówkowy i dotknąć przycisku Wyciąg, by wyświetlić pozostały harmonogram spłat kredytu (od daty bieżącej do dnia ostatniej spłaty).

Zestawienie spłat, których już dokonano i które należy uiścić, znajdziesz w sekcji Kredyt aplikacji Revolut.

Spłatami limitu kredytowego swojej karty możesz zarządzać z poziomu widżetu Kredyt w zakładce Twojego profilu. Jeżeli nie zrealizujesz spłaty w wyznaczonym terminie, pobierzemy stosowną kwotę w PLN z Twojego konta Revolut Bank UAB (lub z karty zapasowej, jeżeli na koncie w PLN nie będzie wystarczającej ilości środków).

Powiązane artykuły