W czym możemy pomóc?

Jak są chronione moje pieniądze?

Jako instytucja pieniądza elektronicznego musimy zabezpieczać wszystkie pieniądze otrzymywane od Ciebie i wszystkich innych klientów. Zapoznaj się z naszymi Warunkami świadczenia usług biznesowych.

Oznacza to, że Twoje pieniądze są umieszczane albo na prowadzonym dla nas wydzielonym koncie bankowym w dużym ogólnoświatowym banku, albo inwestowane w płynne aktywa o niskim ryzyku przechowywane na specjalnym koncie aktywów klientów, które prowadzimy w dużej ogólnoświatowej instytucji finansowej.

Zabezpieczenie pomaga chronić klientów. Oznacza to, że gdybyśmy stali się niewypłacalni (niezdolni do spłaty naszych długów), nasi klienci otrzymają swoje pieniądze w pierwszej kolejności. Roszczenia naszych klientów byłyby wypłacane z naszych wydzielonych kont bankowych zawierających środki pieniężne klientów i wydzielonych kont aktywów klientów, zanim zostałyby spłacone roszczenia innych osób.

Jesteśmy instytucją obsługującą elektroniczne instrumenty płatnicze, a nie bankiem, więc pieniądze klientów nie są objęte systemem Financial Services Compensation Scheme (FSCS) — to dlatego, że zamiast tego są zabezpieczone.

Nasze zobowiązania do zabezpieczenia i ochrony pieniędzy rozpoczynają się, kiedy otrzymujemy środki lub po pięciu dniach, jeśli wydaliśmy klientowi pieniądze w formie elektronicznej, ale do tej pory nie otrzymaliśmy środków. Na przykład jeśli otrzymasz przelew bankowy, otrzymujemy środki od razu, więc nasze zobowiązanie do ich zabezpieczenia też zaczyna obowiązywać od razu. Jeśli jednak zasilisz konto Revolut Business za pomocą zapisanej karty, jej wystawca może przekazać nam środki dopiero kilka dni później. W tym przypadku nasze zobowiązania do zabezpieczenia tych środków rozpoczynają się po otrzymaniu przez nas tych środków lub po upływie pięciu dni od zasilenia konta.

Nasze zobowiązania do zabezpieczenia Twoich pieniędzy kończą się, kiedy je wydasz i zostaną wypłacone w Twoim imieniu.

Powiązane artykuły