W czym możemy pomóc?

Jak długo Revolut Business będzie przechowywać moje dane?

Jesteśmy instytucją finansową, w związku z czym obowiązują nas przepisy o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które nakładają na nas obowiązek przechowywania informacji o każdym użytkowniku i jego transakcjach Revolut przez okres 8 lat. Powyższe wymogi regulacyjne zastępują prawo do usunięcia danych wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, takich jak RODO. W związku z tym przed upływem wymienionego okresu nie możemy usunąć Twoich danych związanych z użytkowaniem konta Revolut Business. Możemy jednak zapewnić, że Twoje dane są przechowywane pod ścisłym nadzorem, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

Aby nie przechowywać danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne, usuniemy je po upływie ośmiu lat od daty zakończenia korzystania z usług Revolut.

Zapoznaj się z naszymi Warunkami świadczenia usług biznesowych.

Pamiętaj, że te zobowiązania mogą nie mieć zastosowania, jeśli nie będziesz mieć w pełni działającego konta w naszym serwisie. Jeśli uważasz, że taka sytuacja ma miejsce w Twoim przypadku, skontaktuj się z nami pod adresem dpo@revolut.com.

Powiązane artykuły