W czym możemy pomóc?

Jak działa integracja Xero?

To naprawdę bardzo proste. Co kilka godzin przesyłamy wszystkie zrealizowane transakcje z Twoich kont Revolut na konto Xero. Możesz skonfigurować integrację tak, aby konto Xero było zgodne z używanymi przez Ciebie kontami Revolut (jeśli już importujesz wyciągi ręcznie). Możesz też poprosić Revolut o utworzenie nowych kont Xero. W pierwszym przypadku zsynchronizowane zostaną wszystkie przyszłe transakcje, w drugim — zarówno transakcje przyszłe, jak i te już zrealizowane.

Aby skonfigurować integrację z Xero:

  • Przejdź do zakładki Centrum.
  • Wyszukaj i wybierz integrację Xero.
  • Kliknij przycisk Uzyskaj i postępuj zgodnie z wyświetloną instrukcją.

Jeśli korzystasz z narzędzia do zarządzania wydatkami, informacje o przetworzonych wydatkach (rachunki, kategorie, stawki podatkowe i opis) zostaną wyeksportowane w sposób automatyczny. Oznacza to, że w Xero widoczne będą obie strony ekranu rozliczeń (wyciągi bankowe i transakcje na koncie) z automatycznie wypełnionymi danymi, dzięki czemu proces rozliczeń będzie banalnie prosty.

Powiązane artykuły