W czym możemy pomóc?

Informacja o ochronie prywatności potencjalnych klientów

W niniejszym artykule wyjaśniamy, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Revolut Business w przypadku potencjalnych klientów.

Jeśli posiadasz już konto firmowe lub osobiste Revolut, zapoznaj się z naszymi Zasadami ochrony prywatności klientów.

Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu świadczenia usług wsparcia sprzedaży. Dane te obejmują:

 • imię i nazwisko;
 • adres e-mail oraz numer telefonu (używane do celów zawodowych);
 • dane dotyczące zatrudnienia, takie jak nazwisko lub nazwa pracodawcy i zajmowane stanowisko; oraz
 • zapisy przeprowadzonych rozmów (w tym nagrania rozmów telefonicznych).

Wspomniane dane osobowe możemy pozyskać bezpośrednio od Ciebie. Na przykład: jeśli wypełnisz znajdujący się na naszej stronie internetowej formularz Kontakt z działem sprzedaży, wyrażając tym samym zainteresowanie naszym produktem Revolut Business, wykorzystamy podane przez Ciebie informacje w celu nawiązania kontaktu.

Dane osobowe możemy również pozyskiwać od osób trzecich lub ze źródeł publicznie dostępnych. W takim wypadku zawsze stosujemy procedurę należytej staranności, która pozwala ustalić, czy przekazane informacje zostały pozyskane i udostępnione w sposób uczciwy i zgodny z prawem.

Mamy uzasadniony interes, aby gromadzić i wykorzystywać dane osobowe potencjalnych klientów; jest to działanie zasadne i nienaruszające praw użytkownika do ochrony swojej prywatności.

Obiecujemy:

 • nie sprzedawać pozyskanych przez nas danych osobowych;
 • (a) udostępniać pozyskane przez nas dane osobowe dostawcom usług informatycznych lub telekomunikacyjnych oraz innym podmiotom należącym do grupy Revolut wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np. w celu zapewnienia lepszej lub spójniejszej obsługi) oraz (b) udostępniać pozyskane przez nas dane osobowe podmiotom zagranicznym zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
 • przechowywać dane osobowe potencjalnego klienta wyłącznie na czas, gdy są one niezbędne do sprzedaży i wsparcia sprzedaży, oraz usuwać je niezwłocznie po ustaniu takiego zastosowania; oraz
 • nie podejmować żadnych zautomatyzowanych decyzji względem potencjalnych klientów.

Revolut zobowiązuje się do udzielenia wsparcia potencjalnym klientom w egzekwowaniu przysługujących im praw dotyczących danych osobowych. Masz prawo do:

 • uzyskania informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe (co czynimy w niniejszym artykule);
 • zwrócenia się o zmianę Twoich danych osobowych, jeśli uważasz, że są one nieprawidłowe;
 • zwrócenia się o usunięcie Twoich danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec pozyskiwaniu lub wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych;
 • zwrócenia się o ograniczenie zakresu wykorzystania Twoich danych osobowych; oraz
 • zwrócenia się o przekazanie Ci Twoich danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub zażalenia dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych: dpo@revolut.com.

Jeśli masz zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych, na przykład do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO) w Wielkiej Brytanii lub Litewskiego Państwowego Inspektoratu Ochrony Danych (DPA) w Unii Europejskiej.

Powiązane artykuły