W czym możemy pomóc?

Kto może złożyć wniosek o otwarcie Konta Handlowca?

Konto Handlowca umożliwia użytkownikom Revolut Business przyjmowanie płatności online kartami debetowymi i kredytowymi. O otwarcie takiego konta może ubiegać się każdy klient Revolut Business zarejestrowany w uprawnionym kraju. Każdy wniosek o założenie Konta Handlowca jest rozpatrywany indywidualnie, dlatego może upłynąć trochę czasu, zanim osoba składająca wniosek otrzyma od nas odpowiedź.

Kraje, w których można założyć Konto Handlowca: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Pracujemy nad poszerzeniem dostępności naszych usług. Wkrótce Konto Handlowca powinno być dostępne również w innych krajach.

Powiązane artykuły