W czym możemy pomóc?

Dlaczego nie widzę niektórych transakcji w Wydatkach?

Kiedy zrealizujesz transakcję wychodzącą, taką jak płatność kartą, przelew bankowy czy polecenie zapłaty, pojawi się ona automatycznie w sekcji Wydatki.

1. Sprawdź datę rozpoczęcia śledzenia wydatków.

Domyślnie wszystkie transakcje monitorowane są od początku aktywności na Twoim koncie. Jeśli zmieniono wcześniej datę rozpoczęcia śledzenia wydatków, niektóre z wcześniejszych transakcji mogą się nie wyświetlić. Aby zmienić datę rozpoczęcia śledzenia wydatków:

  • Przejdź do Wydatków i wejdź w ustawienia („...”).
  • Kliknij przycisk Data początkowa.
  • Wybierz odpowiednią datę.
  • Możesz teraz załączyć informacje do wszystkich wydatków mieszczących się w wybranym przez Ciebie przedziale czasowym.

2. Sprawdź, czy karta ma włączoną funkcję śledzenia wydatków.

Domyślnie funkcja śledzenia wydatków jest włączona dla wszystkich kart. Jeśli dla jakiejś karty śledzenie wydatków zostało wyłączone, wszelkie wydatki zrealizowane przy użyciu tej karty nie będą mogły zostać uzupełnione o dodatkowe informacje. Aby to zmienić:

  • Przejdź do Wydatków i wejdź w ustawienia („...”).
  • Kliknij przycisk Śledzone karty.
  • Włącz dla wybranej karty śledzenie wydatków.
  • Możesz teraz załączyć brakujące informacje do wszystkich wydatków zrealizowanych przy użyciu tej karty.

Powiązane artykuły