W czym możemy pomóc?

Co to jest aktywny użytkownik aplikacji Wydatki?

Domyślnie wszyscy członkowie zespołu mają dostęp do aplikacji Wydatki, ale dany użytkownik staje się aktywny dopiero po jej pierwszym użyciu. Przez „użycie” rozumiemy następujące czynności:

  • przesłanie wydatku,
  • zatwierdzenie wydatku.

Raz aktywowani członkowie pozostają aktywni.

Administrator w każdej chwili może aktywować/dezaktywować dostęp wybranego użytkownika do Wydatków — funkcja zarządzania uprawnieniami członków zespołu dostępna jest w sekcji Zespół.

Powiązane artykuły