W czym możemy pomóc?

Jak załączyć do wydatku paragon?

Dodaj paragon po dokonaniu transakcji

 • Gdy dokonasz płatności kartą Revolut Business, otrzymasz w aplikacji mobilnej stosowne powiadomienie.
 • Stuknij powiadomienie push, aby uruchomić aparat fotograficzny.
 • Zrób zdjęcie paragonu i załącz je od razu do wydatku.

Dodaj paragon z poziomu aplikacji mobilnej

 • Wybierz wydatek.
 • Stuknij ikonę aparatu, aby uruchomić aparat fotograficzny.
 • Zrób zdjęcie paragonu lub wybierz zdjęcie z galerii i załącz je od razu do wydatku.

LUB

 • Przejdź do aplikacji Wydatki i wejdź w zakładkę Do uzupełnienia.
 • Aby przesłać dokument, kliknij przycisk Skanuj dokument.
 • Dokument zostanie automatycznie zeskanowany i załączony do odpowiedniego wydatku.

Przekieruj elektroniczny paragon ze skrzynki e-mail

 • Przejdź w aplikacji mobilnej do ustawień aplikacji Wydatki.
 • Skopiuj swój unikalny adres e-mail.
 • Przekieruj swoje elektroniczne paragony ze skrzynki e-mail Revolut Business na adres e-mail do wydatków.
 • Przesłany dokument zostanie automatycznie zeskanowany i załączony do odpowiedniego wydatku.

Uwaga: Możesz przesyłać wyłącznie dokumenty w formacie PDF, JPG lub PNG, a ich waga nie może przekraczać 3 MB.

Dodaj paragon z poziomu aplikacji internetowej (tylko dla administratorów)

 • Przejdź do aplikacji Wydatki i wejdź w zakładkę Do uzupełnienia.
 • Kliknij przycisk Skanuj dokument, aby użyć przeglądarki plików, przeciągnij i upuść plik w wybranym miejscu na ekranie lub kliknij ikonę aparatu, aby załączyć paragon do wydatku.
 • Dokument zostanie automatycznie zeskanowany i załączony do odpowiedniego wydatku.

Powiązane artykuły